Regisztráció és bejelentkezés

Spektrálisan hangolható mérőkabin fejlesztése napfényszimulátor minősítés és elektronikus vezérelhetőség figyelembevételével

Dolgozatom egy, a jelenleg tervezés és véglegesítés alatt álló világítódoboz világítástechnikai követelményeiből, illetve annak számításaiból indul ki, melyet a gyakorlati megvalósíthatóság figyelembevételével törekszem kivitelezni, optimalizálni több paraméternek megfelelően. A tervezés és tökéletesítés eredménye egy olyan elektronikus vezérlésű fénykabin lesz, amelyet a későbbiekben vezeték nélküli kommunikációval lehet irányítani, vizuális mérésekre, és ipari tesztelésekre egyaránt lehet használni. A kabin vezérelhető lesz akár egy telefonról vagy tabletről, biztosítva a későbbi rugalmas bővíthetőséget és internetes kommunikáció lehetőségét, más projektekbe való implementálását és egyéb jellegű feladatokra való felhasználását.

A dolgozatban bemutatott tervezési folyamat során a világítástechnikai követelmények ismertetése mellett a tesztelésekre és számításokra vonatkozó optimalizációs számításokat mutatom be, kitérve a tervezés paramétereinek rendszerére, melyekre alkalmas matematikai modellt illesztve megoldható a feladat. A számítások kitérnek a címben megfogalmazott napfényszimulátorok tesztelésére, valamint a dimmelhetőség, fényáramkiegyenlítés, illetve maszkolás összefüggésére is. A modell kiértékelését mérési eredményekkel is összevetem. Ellenőrzésként világítástechnikai szimulációk, 3D-s CAD modellek is készülnek, előkészítve a kész konstrukció látványterveit és a méretek ellenőrzést. Mindezek mentén a fényforrások beszerzését, valamint a végleges koncepciót felállítom.

Amennyiben a szimulációk és látványtervek kielégítőek, akkor a költségoptimalizálást követően a megfelelő spektrális tartományokban sugárzó LED-ek méretbeli, valamint hűtési feltélteleit rendszerezve külön számításokat végzek, ezek mentén már a beszerzés megvalósítható.

Végül az áramköri tervek kerülnek elkészítésre, melyek alapján a nyáknyomtatás és a fényforrások beszerelése, valamint a vezérlés kivitelezése a későbbiekben megvalósítható lesz.

Irodalom:

1. Minchen Wei, Biao Yang, Yandan Lin: Optimization of a Spectrally Tunable LED

Daylight Simulator

2. Guozhao Zhang | Ke Ding | Guoxing He: Comment on “Optimization of a spectrally tunable LED daylight

simulator”

3. Robert Hirschler: CIE Method of Assessing Daylight Simulators

szerző

 • Dombi Zoltán
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs Vince
  egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Urbin Ágnes
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Sipos László
  docens, Szent István Egyetem (külső)

helyezés

III. helyezett