Regisztráció és bejelentkezés

Metamériavizsgálat alapjai, dinamikus nappalifény-szimuláció és lehetséges alkalmazási területei

A színérzékelés megfigyelőnként és környezeti paraméterenként változó, ennek számszerűsítésére különböző értékek, indexek bevezetése vált szükségessé. Ezen mérőszámok segítségével megfelelő színek, színérzetek reprodukálhatóak akár különböző megvilágítások mellett is. A megfelelő minősítések megállapítására a leggyakrabban alkalmazott módszerek közül a dolgozat kitér a színvisszaadási index (CRI) meghatározására, illetve a látható és ultraibolya sugárzási tartományban meghatározható metaméria indexek kiszámítására. Ezen mérőszámok ismeretében egy adott fényforrás összehasonlíthatóvá válik a nappali fénnyel, melyet a CIE D matematikailag leírt szimulált fényforrássorozat reprezentál. A dolgozatban a MOGI tanszéken található spektrálisan hangolható kabinon ezen vizsgálatokat elvégezve egy alkalmazási példa is bemutatásra kerül.

Az iparban gyakran elegendő statikus vizsgálatra alapozni egy minősítést, hiszen egy adott munkahelyzet, illetve megvilágítási igény, konstrukció már megfelelő lehet. Ezzel szemben bizonyos alkalmazások megkövetelhetik, hogy a nappali fényt dinamikusan vizsgáljuk. Jelen dolgozat keretein belül megfelelő léptékű korrelált színhőmérséklet inkrementálás során kívánunk eljutni a korábban nevesített D fényforrássorozat elemeinek (D50, D55, D65, D75) lehető legjobb közelítéséhez, ügyelvén a megfelelő szabványos minősítésekre. Ennek véghezvitelére egy tisztán spektrális adatokkal reprezentált LED-panel lesz segítségünkre, melynek csatornáit különböző arányokban additívan keverve közelítjük a kívánt feketetest-sugárzót. A cél egy teljes nappali ciklus leírása napfelkeltétől naplementéig, ezzel későbbiekben vizsgálva a napszakok váltakozásának hatását elsősorban az emberi bioritmusra.

A tisztán elméleti szimuláció után egy álablak konstrukció segítségével kívánunk modellezni egy esetleges alkalmazási lehetőséget olyan élethelyzetben, ahol a természetes nappali fény korlátozottan, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésünkre. Ez lehet akár földalatti intézmények munka- vagy pihenőterületének megvilágítása, de akár a későbbiekben más égitesteken történő alkalmazás sem elképzelhetetlen. Utóbbi esetben a különböző légköri összetétel vagy felszíni tulajdonság ellehetetlenítheti az ottani munkavégzők természetes fényérzetét, mely esetleges teljesítmény, illetve mentálhigiéniás problémákhoz is vezethet. Emellett elképzelhető időeltolódás okozta problémák orvoslása is, mely a globalizálódó világban egyre gyakoribb jelenség.

szerző

 • Szabó Kristóf György
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Urbin Ágnes
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Nagy Balázs Vince
  egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

III. helyezett