Regisztráció és bejelentkezés

Monitor spektrális teljesítmény eloszlásának meghatározása színkoordináták alapján

Monitor spektrális teljesítmény eloszlásának meghatározása színkoordináták alapján

A megjelenítő képernyők színalkotása RGB additív színkeveréssel képződik, azaz piros, zöld és kék alapszínek (primerek) aránya adja ki, hogy az egyes pixelek milyen színűek lesznek. A mindennaposan használt eszközökben a megjelenítendő színre vonatkozó információ leggyakrabban 24 biten tárolódik, ahol az egyes primerekre 8-8-8 bit vonatkozik. Egy bit 2 féle értéket vehet fel, 0-át és 1-et, így az adott primerekre vonatkozó 8 bit összesen 28 = 256 féle értéket vehet fel, tehát ennyiféle színárnyalatot tud megjeleníteni alapszínenként. Mivel 3 alapszínből indulunk ki így mind 3 színre 256 különböző árnyalatot tudunk megjeleníteni, melyek természetesen mindenféle kombinációban összekeverhetők, így összesen 2563 = 16 777 216 különböző színt tudunk megjeleníteni ebben a rendszerben. Képernyők esetén ezt nevezzük 24 bites színmélységnek és természetesen léteznek más, akár 30/36/48 bites színmélységek is, de a hétköznapi gyakorlatban a fent ismertetett módszer a legelterjedtebb.

Egy adott megjelenítő képernyőre nézve rengeteg, az eszközre jellemző paramétertől függ, hogy ez a közel 17 millió diszkrét színárnyalat, hol helyezkedik el a színrendszerekben. A projekt során megmértük egy CRT monitor primerjeinek spektrális teljesítményét, tehát az adott hullámhosszakra vonatkozó spektrális teljesítmény eloszlását, mely adatokból matematikai úton már kiszámíthatjuk és elhelyezhetjük a Nemzetközi Világítástechnikai Társaság (CIE) által definiált színkoordináta-rendszerekben a monitor által megjeleníthető színeket. Ezekben alapvetően 3 dimenziós mennyiségként kezeljük a színeket, melyekből két érték x-y koordinátákat jelent, a harmadik pedig az intenzitást takarja. Bár jól kezelhetőek így a színek a gyakorlatban, képernyők esetén sokszor kíváncsiak vagyunk a spektrális tartalomra is, hiszen különböző képernyők esetén ugyanaz a színkoordináta más-más eloszlással jeleníthető meg.

Célunk egy olyan algoritmus létrehozása volt, mely képes arra, hogy bemenetként egy általános színkoordináta-rendszerből választott színértékhez meg tudja találni azt az adott megjelenítő eszközben található primer csatornák intenzitás arányát, mely megegyezik, illetve a 17 milliós értékkészletünkből a lehető legközelebb esik a megadott színhez. Egy megjelenítő képernyő spektrális eloszlása mérhető, ezen adatok függvényében az alkalmazás bármely képernyőhöz hozzáigazítható és alapját szolgálhatja többek között számítógépes színlátás vizsgálatok megtervezéséhez, illetve a kapott adatok általános színrendszerekbe történő kiértékeléséhez.

szerző

 • Nagy Olivér
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Urbin Ágnes
  adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Nagy Balázs Vince
  egyetemi docens, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom