Regisztráció és bejelentkezés

Additív úton gyártott melegalakító szerszámacél forágcsolhatósági vizsgálata

Napjainkban egyre nagyobb az igény a költséghatékony gyártásra: a cél az adott darabszámot a lehető leghamarabb, minél kisebb veszteségek mellett elő állítani. Ezen igények kielégítésére kínálnak az additív és a hibrid gyártási technológiák egy kedvező megoldást: az additív módon gyártott előgyártmányok alkalmazásával nagymértékben lehet csökkenteni a későbbi forgácsolási folyamatok során keletkező anyagveszteséget. Ezen technológiát kívánja meghonosítani a Csepeli Szerszámgépgyártó Kft. a saját gépparkjában egy egyedi tervezésű gyártó cella felépítésével. Ezen cella egy lézersugaras hegesztő berendezésből ( mely képes additív gyártás megvalósítására), egy hat szabadsági fokkal rendelkező robot karból és ez öttengelyes megmunkáló központból tevődik össze. Jelen dolgozat célja egy prediktív jellegű vizsgálat megtervezése, összeállítása és végre hajtása melynek eredményei alapján következtetni lehet a vizsgálat anyag forgácsolási paramétereire. Elsőként meghatározásra kerültek az additív technológiai paraméterek, melyek alkalmazásával a rendelkezésre álló berendezésen geometriailag kielégítő pontosságú darabok gyárthatóak. Ezek után összeállításra, majd gyártásra kerültek azok a próbatestek melyeken a forgácsolhatóság szempontjából kulcs fontosságú erőméréseket hajtottuk végre. Az erőmérések során kapott adatokat a rendelkezésre álló programmal kiértékeltük, majd az eredményeket értékeltük. Ezen eredmények kulcsfontoságúak a cella sikeres üzemeltetéséhez, ugyanis a meghatározott eredmények kiindulásul szolgálnak a cella részét képező öttengelyes megmunkáló központ forgácsolási paramétereinek meghatározásban.

szerző

  • Solti Kálmán
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Biró István
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett