Regisztráció és bejelentkezés

Rugóerőtárolós hidromechanikus megszakító hajtás fejlesztése

A nagyfeszültségű megszakító olyan mechanikus (érintkezők zárásával és nyitásával működő) kapcsolókészülék, amely üzemszerű és üzemszerűtől eltérő áramköri viszonyoknál (például zárlatok esetén is) az áram bekapcsolására, vezetésére (üzemszerű viszonyoknál tartósan, egyébként csak megszabott ideig) és megszakítására alkalmas.

A megszakító működtető szerkezetének alapfeladata a megszakító mozgó érintkezőjének a kellő sebességű be-, illetőleg kikapcsolása, de úgy hogy az az út végén a nagy sebesség ellenére se ütközzön fel túl erősen, ne okozzon mechanikai deformálódást.

A megszakító berendezés működtetője egy független kézi hajtás, ahol a működtető egység egy hidraulikus munkahenger, amely egy rugót feszít meg és az érintkezőket ez a rugó működteti. A rugó teljes megfeszítése után reteszelt állapotba kerül és a reteszelés feloldása után hozza működésbe a megszakító érintkezőit.

A jelenleg működő konkurens hajtások fázisonkénti hajtások és három fázist egyszerre működtető hajtások és többnyire tisztán mechanikus kivitelűek, amelyeknek helyigénye nagyobb, mint a hidraulikus kivitelűé. Az általunk kifejlesztett hajtásnak az előnye, hogy a hidraulika szerepe csak a rugó előfeszítése, tehát nem tisztán hidraulikus működésű, így miután a rugót előfeszítette és az reteszelt állapotban van a rendszer nem lesz nyomás alatt. Üzemszerű működés közben nem kell biztosítani a folyamatos nyomást, ezzel energiát takarítunk meg.

A kereskedelemben kapható konkurens termékek esetén, ha ugyanazon termékből fázisonkénti kivitelt szeretnénk, akkor a fázistávolság megnövekedik. A mi fejlesztésünkben a fázistávolság változatlan marad. Egyes országokban követelmény a fázisonkénti hajtás alkalmazása. A kifejlesztett megoldással ezeken a helyeken újabb piaci előnyöket tudunk biztosítani.

szerző

  • Dávid Márk
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Nguyen Huy Hoang
    Tudományos munkatárs, Gép- és Terméktervezés Tanszék