Regisztráció és bejelentkezés

Pneumatikus szelepek összehasonlító vizsgálata

Gépek tervezésénél mindig megfontolandó, hogy milyen energiaformával működtetjük a szerkezetet. Az energia átalakításra és az emberi teljesítmény fokozására nagyszerű lehetőségeket biztosít a sűrített levegő. A sűrített levegővel működtetett, úgynevezett pneumatikus rendszerek napjainkban igen elterjedtek. Legfőképp az automatizálás-technikában használják ki a pneumatikus rendszerek előnyeit, amelyek között van a tisztaság, biztonság és környezetbarát is.

A dolgozat témája a fent említett rendszerekben alkalmazott szelepek összehasonlítása. A szelepek feladata a levegő útjának megváltoztatása vagy áramlásának megakadályozása. A pneumatikus rendszerekben használt szelepeknek temérdek típusa és megvalósítási formája létezik. Az egyes megoldások közül különböző, a szelepekre jellemző paraméterek segítségével tudjuk kiválasztani az adott célra legmegfelelőbb konstrukciót.

A mai felgyorsuló világban fontos szempont, hogy egy feladatot milyen pontossággal tudunk vezérelni, és milyen gyorsasággal hajtja végre azt az adott gép. A munkám során három különböző elektromosan vezérelt szelep tulajdonságait vizsgáltam. Az egyik jellemző paraméter a szelepek nyitási sebessége, azaz a vezérlés jele és a nyitás között eltelt idő. Fontos lehet még az elvégzendő feladat szempontjából a szelep áramlási ellenállása, tehát hogy a levegő áramlását milyen mértékben akadályozza, továbbá az általa feltöltött térrészben milyen karakterisztika szerint emelkedik a nyomás.

A mérések során a nyomásfelfutást vizsgáltam egy nyomás távadó segítségével. A nyomásértékeket megfelelően kis időközönként mérve információhoz jutottam a nyomás növekedéséről az idő függvényében. A mérőrendszer a kapott adatokat kimentette elektronikus formában, amiket ezek után kiértékeltem. A kapott görbékről leolvashatóak a fent említett jellemzők és megállapíthatóak különbségek az egyes szelepek között. Az eredmények felhasználhatóak a vezérlés elkészítésekor, és rámutatnak a munkavégző elemek működésének mikéntjére.

Mivel minden egyes szelepről nem állnak rendelkezésre a dolgozatban vizsgált paraméterek, így azok megállapítása csak hasonló jellegű méréssel lehetséges. A megfelelő vizsgálatok segítségével kifinomultabb működésű gépeket lehet alkotni, amelyek fel tudják venni a versenyt az iparban.

szerzők

 • Horgos Máté Balázs
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)
 • Szabados István
  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

 • Dr. Farkas Zsolt
  Egyetemi adjunktus, Gép- és Terméktervezés Tanszék

helyezés

II. helyezett