Regisztráció és bejelentkezés

Kéttárcsás tribológiai mérőberendezés konstrukciós tervezése

Kéttárcsás tribológiai mérőberendezés konstrukciós tervezése

Kozma Tamás MSc II. évf.

e-mail: kozmatamas88@gmail.com

Konzulensek: Dr. Horák Péter, BME Gép-, és Terméktervezés Tanszék

Dr. Magyar Balázs, TU Kaiserslautern Lehrstuhl für Maschinenelemente und Getriebetechnik

e-mail: horak.peter@gt3.bme.hu

magyar@mv.uni-kl.de

Az egymáson elmozduló testek súrlódását nagyszámú paraméter befolyásolja. A különféle befolyásoló tényezők hatását modellkísérletek segítségével lehet meghatározni. A súrlódási tényező meghatározására gyakran kéttárcsás mérőberendezést (twin disk rig, Zweischeibenprüfstand) alkalmaznak. A TDK dolgozat célja; a Kaiserslauterni Műszaki Egyetem Gépelemek és Hajtástechnika Tanszékén (MEGT) folyó tribológiai kutatások részére egy ilyen mérőberendezés konstrukciós tervezése. A berendezésnek alkalmasnak kell lennie 4200 MPa érintkezési nyomás esetén maximum 0,15-ös súrlódási tényező vizsgálatára. A tárcsák közötti tengelytávolság 80, illetve 100 mm-re legyen beállítható. A tárcsák geometriai viszonyainak (alak, átmérő) változtatása és a különböző tárcsák párosítása lehetővé teszi különféle gépészeti szerkezetek – főként csapágyak, ill. más egymáshoz képest elmozduló gépelemek – súrlódási viszonyainak modellezését. A dolgozat keretein belül a következő feladatok kerülnek részletes kidolgozásra:

• Irodalomkutatás a már létező berendezésekről, azok értékelése és a követendő koncepció kiválasztása.

• A követelményjegyzék részletes összeállítása.

• A vizsgálatok elméleti hátterének összefoglalása, ezek alapján és a követelményeket figyelembe véve az előzetes konstrukciós számítások elvégzése.

• A kiválasztott koncepció alapján a berendezés részegységekre való bontása, ezen egységek részletes vizsgálata, majd megoldási változatok keresése, értékelése és kiválasztása.

• A megtervezésre kerülő konstrukció bemutatása.

• Egy kiválasztott részegység – a terhelőegység – kidolgozott koncepcióváltozatainak bemutatása.

szerző

 • Kozma Tamás
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Horák Péter
  egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék
 • Dr. Magyar Balázs
  , Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom