Regisztráció és bejelentkezés

Tesztelő berendezés tervezése surlódó alkatrészek mikro- és makro geometriai minőségének változása és a gyártásipontosság közötti kapcsolatának vizsgálatára

A Tudományos Diákköri Konferenciára szánt dolgozatom témája egy olyan újszerű tribológiai tesztelőberendezés megtervezése, amellyel a súrlódási erő (koptató hatás) és a síklapúságon túlmutató alaktorzulások (mint például a hengeresség) kapcsolata vizsgálhatóvá válik.

A feladatom kidolgozását egy részletes irodalomkutatással kezdtem el. Először feltérképeztem a tribológiát, mint tudományágat. Utánanéztem az eddig megalkotott tirbológiai tesztelőberendezések felépítésének, illetve működési elveinek. Majd egy konkrét esettanulmányt alapul véve meghatároztam az általam megkonstruálni kívánt gép alapvető paramétereit (vizsgálati sebesség, lökethossz) és a vele szemben támasztott általános követelményeket.

Ezen tudás birtokában a konzulensemmel - Hodosán Zsolttal - a tervező asztal mellé ülhettem. Kitaláltuk az első lehetséges gépkonstrukciókat, majd azokat folyamatosan finomítva megalkottuk a végleges gép előtervét. Ebből az előtervből már képes voltam mechanikai modelleket származtatni, felírni és megoldani. Mindezzel a gép működőképességét vizsgáltam meg elméleti síkon.

Ezután lépésről lépésre megterveztem a teljes gépet. Méreteztem, ellenőriztem, modelleztem és szimuláltam, ezek eredményéül pedig egy minden bizonnyal a fizikai világban is működőképes berendezést alkottunk. A munkánk végeztével pedig kijelöltük az utat az egyedi tribológiai tesztelőberendezés továbbfejlesztéséhez, hiszen a munkának nem szabad ezen a ponton véget érnie. Célba csak akkor juthatunk, ha egy olyan optimális (további javításra nem feltétlen szoruló) működésű gépet tervezünk, amely a legyártása után a való életben is megállja a helyét.

szerző

  • Bánvölgyi Nándor
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Hodosán Zsolt
    tanszéki mérnök, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

Jutalom