Regisztráció és bejelentkezés

Inverz posztprocesszor fejlesztése, programozása és validálása 2D-s esztergálási és 2,5D-s marási környezetben

Az elmúlt évtizedekben az alkatrészek CNC gépeken történő gyártása rohamosan fejlődött. Egyre jobb és jobb, újabb és újabb szerszámgépekkel történik a gyártás, míg a régebbi gépek folyamatosan kopnak ki a korszerű üzemekből és a tömeggyártásból. Ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlődnek a gyártásprogramozást segítő CAD/CAM rendszerek is, amelyeknek az NC gépek programnyelveinek különbözősége miatt egymástól sokszor merőben eltérő posztprocesszorra (utófeldolgozó egység) van szükségük ahhoz, hogy az adott CNC környezeten hiba nélkül lefuttatható NC programot hozzanak létre.

Ipari környezetben gyakran előforduló nehézséget jelent egy régen, vagy más programozó(rendszer) által írt NC program átírása/illesztése valamely más vezérlésre. Ezen fordítási/illesztési feladatot jelenleg semmilyen kereskedelemben kapható szoftver nem támogatja, így a feladat idő és költségvonzata (a program bonyolultságától és a munkaerő szakképesítésétől függően) jelentős lehet.

A kutatásom fő célja egy inverz posztprocesszor kifejlesztése és tesztelése volt, mely algoritmus egy meglévő NC programot szabványos nyelvre (CLDATA) fordít, hogy később, egy már meglévő posztprocesszorral egy kiválasztott másik vezérlő nyelvére illeszthessük.

A kutatási munkám a CAD/CAM/CNC rendszerek, CLDATA programnyelv és a posztprocesszorok alapos áttanulmányozásával kezdtem. Az inverz módon működő posztprocesszor létrehozásához szükségem volt egy olyan posztprocesszorra, amely számomra elérhető módon tudott CLDATA fájlokból NC programot generálni. Ezt a ZW3D CAM szoftver segítségével tudtam megvalósítani, amit tanulmányozhattam, majd létrehozhattam ennek alapján azt az algoritmust, amelynek segítségével különböző programokból újra létrehozhatók a szabványos vágóél elhelyezési adatok.

Az általam fejlesztett algoritmus alapján C# környezetben felhasználóbarát programot hoztam létre, melyet 2D- esztergálási és 2,5D-s marási mintapéldákkal teszteltem. A kutatómunkám összegzéseként összehasonlítottam az inverz posztprocesszor működésének legitimitását más hasonló funkciót betöltő lehetőségekkel (pl.: STEP NC), ahol egyértelműen kidomborodnak a módszerem előnyei, illetve azok a területek is, amelyek további kihívásokhoz vezethetnek a későbbi alkalmazása során.

A jövőben az algoritmust olyan keretrendszerbe szeretném illeszteni, melyben az újonnan megjelenő vezérlőtípusok specifikációi időhatékonyan és felhasználóbarátan hozzáadhatók lennének.

Irodalom:

1. S. Bedi, G. W. Vickerns: Postprocessor for Numerical Controlled Machine Tools. University of Victoria, Canada, 1987.

2. S.T. Newman, A. Nassehi: Universal Manufacturing Platform for CNC Machining. University of Bath, 2007.

3. Boór F., HervayP., Kakukk Gy., Markos S., Mátyási Gy., Mikó B.: CAM Tankönyv. Typotex Kiadó (2012).

szerző

  • Bacs József
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Geier Norbert
    Adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett