Regisztráció és bejelentkezés

Mobiltelefon védőfóliázó készülék konstrukciós- és gyártástervezése

Leitol Szilárd VII. évf.

Konzulens: Dr. Gyurika István, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

TDK munkám témáját egy mobiltelefonokat gyártó vállalatnál felmerült igény ihlette, amelynek megoldásával jelenlegi munkaadómat keresték fel. A Raab CNC Kft. ugyanis az egyedi alkatrészek gyártása mellett igény esetén egyedi konstrukciók kialakítását is vállalja.

A készülékkel támogatott fóliázási eljárás elsősorban az állagmegóvás és az egységesített csomagolás kialakításának célját szolgálta a megrendelő részéről. Céljuk volt, hogy a magasabb kategóriát képviselő készülékükben található kamera, valamint a kijelző mechanikus és vizuális sérülésének előfordulását lehetőségeikhez mérten a legnagyobb mértékben csökkentsék. Ezt elsősorban az emberi munkaerő beavatkozásának csökkentésével vagy megszüntetésével látták biztosítottnak, ami által cégünket két megvalósítható konstrukció elkészítésére kérték fel.

A szakirodalmi áttekintésként elsősorban az iparban használt készülékre vonatkozó jogi szabályozásoknak és munkavédelmi előírásoknak jártam utána és mutattam be. Munkám első fázisának célja a témához kapcsolható szakirodalom áttekintése után a vevői és felhasználói követelményeknek minden szinten megfelelő készülékek kialakítása volt, melyek közül az egyik egy manuális, míg a másik egy félautomata / automata kivitel. Második fázisban a tervek bemutatása után az egyes koncepciók alkalmazhatósági tartományait, környezet- és munkavédelmi előírások teljesítését, valamint a készülékek gyártásának becsült és további felmerülő költségeit figyelembe véve megtörtént a megrendelő által optimálisnak vélt készülék kiválasztása. Dolgozatomban a kiválasztás után kidolgozásra került a kiválasztott fóliázó minden részletre kiterjedő gyártási terve, valamint a gyártás elemeinek részletes és átfogó költségkalkulációja.

TDK munkámban tehát egy ipari igényből kiinduló konstrukciós- és gyártástervezési folyamatot mutatok be, amelyben figyelembe veszem a vevői és felhasználói igényeket, valamint a jogi és környezetvédelmi szabályozásokat, ügyelve a projekt költségvetésére.

Felhasznált irodalom:

1. Dr. Bali János: Forgácsolás, Tankönyvkiadó, Budapest (1985)

2. Házkötő István: Műszaki 2D-s ábrázolás, Műegyetemi kiadó, Budapest

3. Dr. Szegh Imre: Gyártástervezés, Műegyetemi kiadó (1996)

szerző

  • Leitol Szilárd
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Gyurika István Gábor
    adjunktus, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

Jutalom