Regisztráció és bejelentkezés

A mikrofúró szerszámok állapotfelügyelete

A mikrofúró szerszámok állapotfelügyelete

Újvári Zoltán MSc II. évf.

e-mail: ifj.ujvari.zoltan@gmail.com

Konzulensek: Dr. Dömötör Ferenc, Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék

e-mail: ferenc.domotor@gjt.bme.hu

Dr. Szalay Tibor, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

e-mail: szalay@manuf.bme.hu

Farkas Balázs Zsolt, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

e-mail: farkasb@manuf.bme.hu

A folyamatosan fejlődő, korszerűsödő ipari termelésben a karbantartás létjogosultsága felértékelődik. A növekvő vásárlói igények, a megkövetelt magas minőség, illetve a szállítási határidők pontos betartása következtében nem engedhető meg, hogy a gyártás megszakadjon, vagy rosszabb esetben huzamosabb ideig álljon. Ezen elveket követik a hazánkban is terjeszkedő autóipari vállalatok, illetve beszállítók, akik már bevezettek, vagy a későbbiekben terveznek kiépíteni diagnosztikai rendszereken alapuló állapotfelügyeletet.

A Gyártástudomány és -technológia Tanszék mikro megmunkáló laborjában lehetőségem adódott mikrofúró szerszámok állapotának vizsgálatára. TDK dolgozatom a következő gondolatmenetet követi: kezdetben ismertetem mind a mikro megmunkálás, mind a karbantartás területének főbb jellemzőit, majd a megmunkálás során felmerülő esetleges problémákat, végül kitérek a megoldásukhoz vezető útra is.

Számos tudományos cikket felhasználva részletesen bemutatom a mikro megmunkálás során alkalmazott gépek, szerszámok, illetve munkadarabok főbb paramétereit. Gondolok itt a méretekre, a technológiai beállításokra, továbbá a felhasználási területekre egyaránt. Miután az előbbiekben említett témakör kirészletezése megtörtént, következik a megmunkálás során adódó hibák, problémák feltárása, mellyel párhuzamosan kerül bevezetésre a karbantartás területe is. Ismertetem a lehetséges karbantartási stratégiákat (hibaelhárító karbantartási stratégia, merev ciklusú karbantartási stratégia, állapotvizsgálaton alapuló karbantartási stratégia). Ezt követően a lehetséges alternatívák felsorolására kerül sor, hogyan is lehet minél pontosabban, illetve szakszerűbben vizsgálni a mikro megmunkálás során jelentkező rezgéseket. Végül az így kapott jelekből érdemi következtetéseket alkotok arra vonatkozóan, milyen módon is figyelhető folyamatosan a mikro megmunkálás, mikor történjen beavatkozás a szerszám törésének elkerülése érdekében, a munkadarab minőségének megóvása céljából.

A dolgozat alapján elmondhatjuk, hogy mindenképp szükséges a termelékenység biztosítása végett a folyamatos felügyelet, ami kiterjeszthető nemcsak hagyományos megmunkáló gépekre, de egyedi, professzionális berendezésekre is egyaránt.

szerző

 • Újvári Zoltán
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Dömötör Ferenc
  adjunktus, (külső)
 • Dr. Szalay Tibor
  egyetemi docens, Gyártástudomány és -technológia Tanszék
 • Farkas Balázs Zsolt
  tanársegéd, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett