Regisztráció és bejelentkezés

Gyógynövény előszárítás műveleti alapadatainak meghatározása

A gyógy- és fűszernövény feldolgozás kiinduló lépése a szárítás. A magyarországi klimatikus viszonyok mellett a növények eltartásához szükséges alacsony nedvességtartalom csak műszárító berendezések alkalmazásával érhető el. A szárító kapacitás nagysága meghatározza az üzem feldolgozó kapacitását. Mivel a mindennapi működés során könnyen előfordulhat, hogy a szárító kapacitást jelentősen meghaladó növénytömeg kerül be az üzembe (különböző növények előre nem várt, egyidejű virágzása; időjárási kényszerhelyzet; terven felüli begyűjtés, stb.) így szűk keresztmetszet képződhet a működésben.

A végső cél lenne, hogy létre lehet-e hozni olyan alacsony költséggel üzemeltethető előszárító/szellőztető berendezést, amely alkalmas nagy növénytömeg (3-5 t) néhány napig tartó szellőztetésére tárolás mellett. Nem cél ezzel a berendezéssel tökéletesen szárított (nedvesség tartalom <10%) anyag előállítása, csak időnyerés, a műszárításra való előkészítés.

A berendezéssel kapcsolatos elvárások:

• hideg, környezeti hőmérsékletű levegővel működjön;

• alacsony üzemeltetési költség;

• egyszerű felépítés;

• moduláris szerkezet;

• egyedi, az üzem egyéb berendezéseihez igazodó kialakítás.

A mi feladatunk ezen elképzelés megvalósíthatóságának előzetes vizsgálata. Célunk mérések segítségével a gyógynövény szárítás műveleti alapadatainak meghatározása, mely eredmények a későbbiekben felhasználhatóak a tárolás közbeni szellőztetés megoldására és akár egy mobil szárító készülék megtervezésére.

Irodalom:

1. Arun S. Mujumdar: Handbook of Industrial Drying, Fourth Edition, 2015.

2. Borbélyné Dr. H. É., Dr. Kutasy E.: Gyógynövények termesztése és feldolgozása, Debrecen, 2012.

3. Dr. Örvös M.: Diffúziós eljárások és berendezések (I. rész, Szárítás), Oktatási segédlet, 2006.

szerző

  • Varju Evelin
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett