Regisztráció és bejelentkezés

Szennyvízátemelő aknák üzemének optimalizációja

Szennyvízátemelő aknák üzemének optimalizációja dinamikus programozás alkalmazásával

Papp Klaudia MSc. I. évf.

e-mail: pappklaudia13@gmail.com

Konzulensek: Dr. Garbai László, Jasper Andor

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

e-mail: garbai@epgep.bme.hu

jasper@epgep.bme.hu

A dabasi szennyvíztisztító telep csakúgy, mint Magyarország szennyvíztisztító telepeinek nagy többsége napjainkra mind hidraulikailag, mind szerves anyag tartalom szempontjából a méretezési állapot felett üzemel. Ezt okozhatja a létesítéskor történt alulméretezés, vagy gyakrabban az időközben megnövekedett terhelés. Ez a túlterhelés lehet folyamatos vagy – mint a dabasi esetben – csak időszakos. A megvalósítani kívánt innováció esetén olyan új megoldásokat kívánunk alkalmazni, amelyek mindkét esetben jelentősen csökkenthetik a szennyvíztisztító telepek terhelését.

A vizsgált csatornarendszerben egyidejűleg van jelen a gravitációs és a nyomás alatti szállítás. A kiterjedt csatornarendszerek létesítése és üzemeltetése gyakorlati és elméleti problémák egész sorát veti fel, amelyek különösen akkor súlyosak, ha a minimális beruházási költségű rendszerek létesítésének és a minimális költségű üzemmód(ok) kialakításának lehetőségét vizsgáljuk. A csatornarendszerek minimális költségű üzemeltetésének legfontosabb problémája a minimális költségű hidraulikai üzemmódok előállítása, az esetleg több összekapcsolt ágból álló, sztochasztikus üzemű, sztochasztikusan keletkező szennyvízáramok szállítását végző csatornahálózatok hidraulikai-áramlási viszonyainak tisztázása; a nyomás- és tömegáram-eloszlás meghatározott feltételekre történő megállapítása, illetve a kívánt áramlási kép, azaz a kívánt folyadékáram-eloszlás és az előírt fogyasztások (vételezések) vagy azok lehetőségeinek beállítása.

TDK dolgozatomban feldolgozom a csatornarendszert, alrendszerekre osztom fel, azoknak elkészítem az áramlást leíró modelljét. A hidraulikai egyenletek megoldása előtt meghatározható a hálózat döntési modellje, amelynek célfüggvénye a szivattyúzási munkák minimumának keresése. A tisztítási és lebontási folyamat sikere érdekében feltételként kell szabni azt is, hogy a tározóban a szennyvíz tartózkodási ideje összességében közelítse meg a lebontáshoz szükséges időtartamot. A döntési modell részét képezik még a mellékfeltételek, amelyek a szennyvíztározók korlátos befogadóképességét, kapacitását jelentik. Az ezek figyelembe vételével felírt hálózati döntési modell megoldásával előállítható a rendszer optimális üzemmenetének első közelítése.

szerző

 • Papp Klaudia
  épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Jasper Andor
  tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Dr. Garbai László
  egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett