Regisztráció és bejelentkezés

Alumínium italdoboz alapanyagú hőcserélő műveleti vizsgálata

Alumínium italdoboz alapanyagú hőcserélő műveleti vizsgálata

Weinhandl Róbert MSc 1. évf.

Konzulens: Dr. Poós Tibor,

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

A tudományos diákköri munka keretében egy alumínium italdoboz alapanyagú hőcserélő termodinamikai és áramlástani viszonyait elemző modellt készítettem, mely figyelembe veszi a Budapestre vonatkozó átlagos meteorológiai viszonyokat, és a várható napsugárzási adatokat is. A Wolfram Mathematica programban elkészített számítási modell lehetővé teszi különböző kialakítású hőcserélők a várható hőteljesítményének meghatározását.

Az aluminium italdoboz alapanyagú hőcserélő egy helyiség beltéri levegőjét melegíti fel napenergia hasznosításával. A beltéri levegő egy ventilátor segítségével a napsugárzás hatásainak kitett hőcserélő berendezésbe áramlik. A bevezetett közeg először egy osztó dobozba érkezik, majd innen az alumínium italdobozokból készített csöveken keresztül egy hasonló kialakítású gyűjtő dobozba kerül. Ezek után a felmelegített levegő visszavezetésre kerül a szobába.

A tudományos diákköri munkámban különös figyelmet fordítottam a hőcserélő lehetséges kialakításainak vizsgálatára, többek között a hőcserélő vákuum alatt működésére. A hagyományos és a vákuum alatt működő hőcserélők hőteljesítményeinek összehasonlítása alapján elemeztem, hogy javasolt-e az utóbbi elven működő berendezés alkalmazása.

A TDK dolgozatomban ismertetem a modell számítási alapjait és gyakorlati felépítését, valamint a különböző számítási algoritmusok eredményeit. Végezetül bemutatom a számításokból levonható konklúziókat, különös tekintettel a vákuum alatt működő hőcserélő-kialakítások esetére.

Szakirodalom:

1. John A. Duffie, William A. Beckman: Solar engineering of thermal processes, Second edition, A Wiley Interscience Publication, 1980.

2. Lajos T.: Az áramlástan alapjai. Műegyetem Kiadó, Budapest, 2008.

3. Bihari P., Dobai A., Györke G.: Segédlet a hőtan tárgycsoport tárgyaihoz, internetes jegyzet, Verzió 1.0, 2014.

szerző

  • Weinhandl Róbert
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett