Regisztráció és bejelentkezés

Nyíltfelszínű párolgás vizsgálata

Szabad folyadékfelszín és az azt körülvevő gáz érintkezésekor az adott körülmények között érvényesülő hajtóerőnek megfelelően hő- és anyagátadási folyamat jöhet létre. Ez a fajta párolgás fontos szerepet tölt be többek között a meteorológiában, a biológiában, a mezőgazdaságban, vagy akár az iparban. Gondoljunk csak a tavak, a nyitott medencék, a szántóföldek, a növényi levelek, vagy az emberi test felszínén lezajlódó evaporációra. A folyamat műszaki értelemben vett jelentőségét először John Dalton (Eaglesfield, 1766. szeptember 6. – Manchester, 1844. július 27.) tárta fel, empirikus módszereket, összefüggéseket hozva létre.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumába megtervezett és beüzemelt mérőállomás segítségével megfigyelhető és mérhető a párolgás jelensége. A mérési eredmények szempontjából a berendezés úgy került kialakításra, hogy a lehető legtöbb műveleti paraméter (folyadék és gáz hőmérséklet, gáz sebesség stb.) változtatható, beállítható legyen.

A dolgozatban bemutatásra kerültek a korábbi, témával foglalkozó szakirodalmak. A hő- és anyagátadás közötti kapcsolatot a lamináris, átmeneti, illetve turbulens áramlási tartománynak megfelelően több szerző is elemezte. A publikációkat azok tartalma, témája - mérés célja, mérési módszer és eredmények - alapján lettek rendszerezve, különös tekintettel a mérőberendezés megvalósítására, kitérve a konkurens berendezések előnyeire, hátrányaira. Az irodalmi áttekintést követően meghatározásra kerültek a mérőállomással szemben támasztott követelmények. Ezek alapján terveztünk mérőállomást, mely a tanszéki laboratóriumba került kiépítésre. A berendezés beüzemelését és tesztelését követően próbaméréseket végeztem, amelyekből a hő- és anyagátadás szempontjából releváns értékek lettek meghatározva.

szerző

  • Farkas Miklós
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék