Regisztráció és bejelentkezés

Négyszög Keresztmetszetű Befúvó-légcsatornák Optimalizálása

Dolgozatom célja, hogy a légcsatornák optimalizálásának területén korábban [1] [2] [3] kapott eredményeket kiterjesszem körtől eltérő keresztmetszetre is. Ennek fontosságát az adja, hogy a kapott számítási eredmények elfogadásához szükségessé vált azok méréses igazolása is. A mérések elkészítéséhez szükséges volt olyan megoldások előállítása, melyek legyártható alakot eredményeznek. A kör keresztmetszetre vonatkozó megoldások ezt a kritériumot nem teljesítették.

A négyszög keresztmetszetű légcsatornákra kiterjesztett eredmények a korábbiakhoz hasonlóan tartalmazzák a súrlódási tényezőt is, melynek meghatározása körtől eltérő keresztmetszetű légcsatornákban a szakirodalom (például [4]) alapján ellentmondásos. Az irodalomban számos helyen kérdőjelezik meg a hidraulikusan egyenértékű átmérő, mint az áramlást jellemző méret használatát, ezért szükséges a téma átfogó vizsgálata.

Sikerült megoldanom az elméleti levezetésekből adódó, a keresztmetszet optimális méreteit leíró dimenziótlan differenciálegyenletet. A dimenziótlan megoldások alapján elkészítettem a légcsatorna-mérőállás terveit. A mérőállás tervezését CFD számítások előzték meg a k-epsilon és a k-omega turbulencia modellekkel. A számítás része volt egy hálófüggetlenségi vizsgálat is. A dolgozat tartalmazza a számítások eredményeit, a mérőállás összeállítási rajzát, továbbá a mérőállás részletes leírását is.

[1] Czétány L.: Nyomás Változásának Vizsgálata Befúvásra Alkalmazott Légcsatornákban. témavezető: Dr. Szánthó Zoltán, XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Szekció Konferenciakiadvány, 2013, ISBN 978-615-5192-17-3

[2] Czétány L., Szánthó Z.: Analysis of Pressure Changes in Air Ducts. Proceedings of CLIMA 2013 - The 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 2013, ISBN 978-80-260-4001-9

[3] Czétány L.: Nagyszámú befúvóelemmel ellátott légcsatorna optimális keresztmetszetének számítása. Magyar Épületgépészet, Vol. 62(4), 2013.04., HU ISSN 1215 9913

[4] Zhipeng Duan et al.: Pressure Drop for Fully Developed Turbulent Flow in Circular and Noncircular Ducts. Journal of Fluids Engineering,Vol. 134, pp. 061201-1 – 061201-9., 2012.

szerző

  • Czétány László Dr.
    épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Szánthó Zoltán
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett