Regisztráció és bejelentkezés

Fluidizációs szárító berendezés tervezése és vizsgálata

A tudományos diákköri munka és az egyetemen eltöltött szakmai gyakorlat keretében egy fluidizációs szárító berendezést terveztem. A mérőállomás az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék részére készült, többek között hallgatói mérésekhez történő felhasználásra. A mérőállomás adott nedvességtartalmú szemes termékek szárítására alkalmas. A mérőberendezés tervezésében és beüzemelésében is részt vettem.

A készülék tartalmaz egy nedves anyag betápláló tartályt, ahonnan szállítócsiga segítségével a szárítandó anyag a fluidizációs szárítóba kerül. A szárításhoz szükséges levegőt egy oldalcsatornás fúvó biztosítja, és egy fűtőegység melegíti fel a kívánt hőmérsékletre. A száradási idő eltelte után a légáramlat magával ragadja a szemcséket, amik egy ciklonban leválasztásra kerülnek. A ciklonból a száraz anyag gravitációs erő hatására egy cellás adagolóba kerül, onnan pedig egy gyűjtőedénybe, ahonnan a már száraz termék eltávolítható. Az áramló levegő a ciklonból a laboratórium légelvezető csatornájába jut el.

A feladatom során bemutatom a tervezés lépéseit és a berendezés konstrukciós kialakítását. Dolgozatomban kitérek a méretezést megelőző vizsgálatokra. A Tanszék laboratóriumában egy szélosztályozó berendezéssel előzetesen megvizsgáltam, hogy a levegő térfogatáramának változtatásával milyen nagyságú szemek kerülnek fluidizált állapotba. Ahhoz, hogy a mérés a laborgyakorlatra szánt időkereten belül elvégezhető legyen, előzetes becslésekből, és más vizsgálatokból származó mérési adatok felhasználásával méreteztem a készülék egyes alkatrészeit. A tervezés során nagy hangsúlyt fordítottam a berendezés elhelyezésére szánt terület maximális kihasználására.

Továbbá ismertetettem a beüzemelt berendezésen a mérés folyamatát, amihez két hallgatói mérési segédletet készítettem. Az egyik a szárítás folyamatát a másik a szemcse-szárítógáz szétválasztását ismerteti. A segédletek tartalmaznak egy elméleti bevezetőt, a mérőberendezés műszerezett folyamatábráját és leírását, valamint a mért adatok kiértékelésének menetét.

A TDK feladatom során elsajátítottam egy hallgatói mérésekhez szánt új mérőberendezés tervezésének lépéseit, a hozzátartozó mérési segédletek elkészítésének menetét, valamint egy számomra új 3D-s tervező program használatát. A készülékkel a hallgatók egy olyan szárítási eljárást tapasztalhatnak meg laboratóriumi mérés keretében, amit az élelmiszer- és vegyiparban számos területen alkalmaznak.

Irodalom:

1. Dr. Örvös Mária: Diffúziós eljárások és berendezések, 1.rész (Szárítás) Budapest, 2006.

2. Dr. Házkötő István: Műszaki 2D-s Ábrázolás, Műegyetemi Kiadó, 2008.

3. Dr. Váradi Sándor: Ciklon és fluidizáció mérési segédlet, 2003.

4. Csirmaz Antal: Vegyipari műveleti gyakorlatok, II/14. évfolyam, Budapest, 2009.

szerző

 • Szabó Viktor Dr.
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Örvös Mária
  c. egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Dr. Poós Tibor
  egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett