Regisztráció és bejelentkezés

Alacsony hőmérsékletű áramok energetikai hasznosításának lehetőségei az olajiparban

Manapság a magas kőolaj árak miatt, a nyereséges kőolaj feldolgozás egyre nehezebbé vált. Az egyes finomítók azzal próbálják megőrizni a versenyképességüket, hogy az energiahatékonyságot javítják, hogy az egységnyi termék előállítására jutó fajlagos költségek csökkenjenek. Alacsony hőmérsékletű (jellemzően 100-300 °C közötti) áramok, a finomítókban nagy számban előfordulnak, ilyen például a nagy finomítói üzemekben található kolonnák fejgőzei. További előnye ezen áramok hasznosításának, hogy így egy már meglévő hőforrást hasznosítunk, ezért ez a megoldás környezetbarát.

A hasznosítás egyik módja lehet a szerves Rankine-ciklus (angolul organic Rankine cycle, röviden ORC), amelyet már a gyakorlatban is széles körben alkalmaznak, jellemzően biomassza és geotermális erőművekben, valamint hulladékhők energetikai hasznosítására. A módosított kaszkád szerves Rankine-ciklus (angolul cascade organic Rankine cycle, röviden módosított CORC) az ORC technológia egy változata, amely egy alacsonyabb hőmérsékletű áramot kombinál egy magasabb hőmérsékletűvel abból a célból, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű áramból gazdaságosabban lehessen energiát kinyerni.

Munkám célja a ChemCAD folyamatszimulátor segítségével modellezni a fent említett ciklusokat, amelyeknek energiaforrása egy FCC üzem kolonnájának fejgőze, illetve egy ipari füstgáz. További célkitűzés e ciklusok paramétereinek optimalizálása úgy, hogy e rendszerek egyszerű megtérülési ideje minimális legyen. Az optimalizálás egy VBA-ChemCAD kapcsolaton keresztül valósítjuk meg komponensenkénti kereséses algoritmussal (Rév 2006).

Felhasznált irodalom:

Rév Endre: Folyamattervezés és modellezés I. (2006) 162-163. o.

szerző

 • Bata Henrik
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Láng Péter
  egyetemi tanár, (külső)
 • Dr. Groniewsky Axel
  egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom