Regisztráció és bejelentkezés

Települések távhőellátási lehetőségei megújuló energiaforrásokkal – tanulmány

Napjainkban a falvak nagy többségében az épületek fűtéséhez szükséges energia helyben kerül előállításra, mely magas károsanyag kibocsátást eredményez.

A fűtés központosítása a felhasználás helyétől távolabb, egy gazdaságosabb és lehetőségekhez mérten környezetbarát módot kínál az épületek hőellátására.

Dolgozatomban tanulmányt készítek egy település korszerű biomassza tüzelésű hőellátó rendszerének kialakítására.

Felmérem a helyi fűtési igényeket, valamint a településen rendelkezésre álló hőtermelési és hőhasznosítási lehetőségeket.

Mindezek alapján javaslatot készítek a lépésekről, amely módon a falu hőellátása, károsanyag kibocsátás csökkentése, és a felhasználói komfort növelése megvalósítható.

Ezek mellett eltérő alternatívaként vizsgálom, egy gazdaságosabb rendszer kiépítésére, a hulladékhő hasznosításának, illetve a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit.

szerző

  • Homó Éva
    Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szánthó Zoltán
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom