Regisztráció és bejelentkezés

Szerves légszennyező komponensek folyamatos koncentráció mérése gázáramban

A gázok számos ipari és háztartási tevékenység kulcsfontosságú mérendő mennyiségei. A gázfelderítés és felügyelet iránti igény jelentősen megnőtt, hiszen a levegő minőségének ellenőrzése mind környezetvédelmi, mind egészségügyi szempontból nagyon fontos. Légszennyező források közé tartoznak a pontforrások, azaz koncentrált paraméterű források, amelyeknél a légszennyező anyagok koncentrációja, és a hordozó gázok térfogatárama, valamint ezekből az adatokból a környezetbe lépő káros anyagok mennyisége egyértelműen meghatározható.

Dolgozatomban az alkoholgyártás során alkalmazott ipari gázkoncentráció mérőeszközökről számoltam be. Egy pontforrás gázáramában jelen levő szerves légszennyező anyagok (metanol, etil-alkohol, és etil-acetát) koncentrációinak és kibocsátott tömegáramaiknak folyamatos, online mérésérét írta elő az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság.

Összehasonlító vizsgálatot végeztem az eszközök, valamint az illékony szerves vegyületek gázkoncentráció méréseinek elvei között, figyelembe véve az előírt kritériumokat. A kutatómunka célja egy olyan eszköz javaslata volt, mely teljesíteni tudja az elvárt feltételeket, és auditált műszerként van regisztrálva Magyarországon.

szerző

  • Szávics Nikolett
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett