Regisztráció és bejelentkezés

Vizuális és hőérzeti komfortparaméterek együttes hatásának elemzése és azok vizsgálatához kapcsolódó módszertan bemutatása

Napjaink egyik kiemelt kutatási területe az épületekben tartózkodók egészsége, komfortérzete. Kutatásomban a beltéri komfort termikus és vizuális vonatkozásait vizsgáltam, illetve ezek kölcsönhatását egy nemzetközi projektben való részvétel segítségével. A vizsgálat alapgondolata az ún. Hue-Heat Hipotézis (HHH), amely azon az elképzelésen alapul, hogy a fény és a színek befolyásolják az érzékelt hőmérsékletet.

Dolgozatomban áttekintettem a hipotézishez kapcsolódó nemzetközi szakirodalmat, összegyűjtve az eddigi releváns kísérletek földrajzi elhelyezkedését, a labor paramétereket, a részvevőkről megadott információkat és a kutatások termikus és vizuális komfort paramétereit, eredményeiket.

Ezután bemutattam, a nemzetközi, Perugiai Egyetem által elindított, 9 kutatócsoportot magába foglaló “Round Robin Testrooms” kutatás céljait, hipotéziseit és a legfrissebb közösen kidolgozott mérési protokollt. Ebben a fejezetben kitértem a protokoll alkotásban való saját részvételemre is.

Ezt követően bemutattam a tanszékünkön található Macskásy laboratórium általam összeállított műszaki adatlapját, amelyet a projektben megkövetelt formátum szerint készítettem el. Emellett, kitértem a 2022 nyarán általunk lefolytatott, tesztmérések elvégzésének módszertanára, a felmerülő problémákra, tapasztalatokra és a levont következtetésekre is.

Végül összefoglaltam a nyáron elvégzett tesztmérésből (11 mérés) kettő adatállomány elemzését, melyen keresztül bemutattam a protokoll gyakorlati alkalmazását is és kitértem a felmerülő technikai akadályokra, protokoll módosítási javaslataimra.

Fontos megjegyezni, hogy a nyáron általunk elvégzett 11 mérés egyelőre nem reprezentatív minta, és a 9 résztvevő kutatócsoportból 5 folytatott tesztméréseket, hasonló alanyszámokkal. A tervek szerint mind a 9 kutatócsoport 2023. januárjában és 2023. nyarán is elvégzi a reprezentativitáshoz szükséges 56 kísérletet, (28 alany, minden alany két komfortállapotban végzi el a kísérletet, a nemek egyensúlyban vannak) amely összesen 1008 elvégzett kísérletet jelent. A projekt jó lehetőséget kínál egy adott probléma kiemelkedő alanyszámon és megbízhatósággal történő vizsgálatára a szakterületen, illetve lehetőséget nyújt majd arra, hogy a kísérleti eredmények között tapasztalt különbségek okai közül kiszűrhessük az egyes laborok technikai, kontextuális paramétereinek hatását.

szerző

 • Korondi Gábor
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Deme Bélafi Zsófia
  Adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Dr. Barna Edit
  adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom