Regisztráció és bejelentkezés

Települési szilárd hulladék kezelés környezeti lábnyoma

A 21. századra az intenzíven növekvő fogyasztás miatt a lakosság által termelt hulladék mennyisége is nagymértékben megnövekedett. Ez előtérbe helyezte a hulladékgazdálkodás kérdését, amely megtervezésében a megfelelő kezelés kiválasztása kulcsfontosságú, mind gazdasági, mind környezeti szempontból. Utóbbi vizsgálatára alkalmas eszköz az életciklus-értékelés, amely a hulladékgazdálkodás teljes folyamatának közvetlen és közvetett környezeti hatásait képes megbecsülni.

A módszer első lépése a rendszer határainak definiálása, az abba be- és kilépő anyag- és energiaáramok feltérképezése. Ezután felépíthető a rendszer modellje, így a különböző kezelési eljárások is összehasonlíthatóak, illetve a mértékük optimalizálható. Ezt követően a modellezett rendszer környezeti hatásait is számolhatjuk a megfelelő rendelkezésre álló szoftverek segítségével.

Dolgozatomban Budapest hulladékgazdálkodási rendszerét vizsgálom, amely számos hasznosítási módot felölel, így lehetőség nyílik ezek összehasonlítására. Többek között a hulladéklerakás mellett itt található Magyarország egyetlen települési szilárd hulladék égetőműve a rákospalotai Hulladékhasznosító Mű, ahol a már nem újrahasznosítható anyagok még energetikailag hasznosulni tudnak.

szerző

  • Kaczkó Orsolya Ibolya
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szilágyi Artúr
    Tudományos segédmunkatárs, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom