Regisztráció és bejelentkezés

Hordozható füstgáz elemző pontosságának ellenőrzése, analizálása

Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúly kerül a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésére, környezetünk megóvására. A kibocsátási határértékek szigorításával megnőtt az igény a pontforrás-emisszió vizsgálatok egyszerűbbé, gyorsabbá és pontosabbá tételére is. Erre a célra alkalmas a Tanszéken található HORIBA PG-250 hordozható gáz analizátor, amely egy öt féle komponens mérésére alkalmas, kompakt készülék.

Az ilyen berendezések hibaforrása gyakran a füstgázokban található különböző gázok keresztérzékenységében rejlik, illetve a linearitásuk nem megfelelősége szokott még probléma lenni.

A füstgáz elemzőben kemilumineszcenciás elven működő, nem diszperzív infravörös-spektrometriás elven működő, szintén nem diszperzív infravörös-spektrometriás (piroszenzoros) elven működő, valamint paramágnesesség elvén működő analizátorok vannak. Irodalmi adatok alapján ezek a készülékek mérsékelten keresztérzékenyek a füstgázban jelenlévő komponensekre, és a linearitásuk pontossága ±2%.

Dolgozatomban célul tűztem ki a húsz éves készülék linearitásának ellenőrzését és keresztérzékenységének vizsgálatát. Továbbá a kapott eredményeket összehasonlítom a készülék mérési elveire vonatkozó MSZ EN szabványok által előírtakkal, és megvizsgálom a megfelelőségüket, valamint egy későbbi akkreditálási eljárásban való alkalmazhatóságukat.

szerző

  • Benke Ádám
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Laza Tamás
    adjunktus, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom