Regisztráció és bejelentkezés

Párologtató hűtőtorony vizsgálata

A párologtató hűtőtorony a keverő hőcserélők csoportjába tartozó, nagyméretű hőtechnikai berendezés, ami lehetővé teszi a víz és a levegő nagy felületen történő érintkezését, annak érdekében, hogy nagy mennyiségű technológiai meleg vizet, felmelegedett hűtővizet vagy kondenzvizet lehűtsön. Az érintkezés során a víz párolog, mely annak hőmérséklet csökkenését eredményezi. Az ipar számos területén (energetika, feldolgozóipar, gyógyszeripar, olajipar) alkalmazzák a párologtatáson alapuló hűtőtornyokat. A dolgozat első részében irodalmi áttekintés alapján bemutatom a hűtőtornyok működését, szerkezeti felépítését, különböző típusait és alkalmazási lehetőségeit.

Levegő-víz közvetlen érintkezése során egyidejű hő-és anyagátadás valósul meg. Dolgozatomban ismertetem a hűtőtornyok hő- és anyagátadásának matematikai modelljét. E modell alapján számítható a hűtőtoronyban a víz és a levegő hőmérsékletének, valamint a levegő nedvességtartalmának alakulása. A modell alkalmazhatóságához szükségesek az anyagátadási tényezők, melyeket irodalmi adatok alapján ismertetek. A dolgozatban kitérek a tornyok egyszerűsített méretezési/ellenőrzési módszereire. Megvizsgálom a hűtőtorony működési paramétereinek a hűtőtorony betételem magasságára valamint a technológiai viszonyokra gyakorolt hatását.

A vizsgálatok alapján következtetéseket vonok le a működési paraméterekre vonatkozóan, valamint javaslatot teszek egy általános hűtőtorony rendszer kedvezőbb üzemeltetésére.

Irodalom:

1. VDI Heat Atlas (second edition) Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2010.

2. Development of Evaporative Cooling Packing; Published by the Comission of the European Communite Brussels · 1982

3. 2012 ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment

szerző

  • Kornreich Karolina
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Örvös Mária
    c. egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett