Regisztráció és bejelentkezés

Központi hővisszanyerős szellőztető rendszer energetikai vizsgálata

Kutatómunkámban összehasonlító energetikai vizsgálatot végeztem a természetes és mesterséges szellőztetés esetén, csak hőátvitelre (HRV), valamint hő- és nedvességátvitelre (ERV) is alkalmas hővisszanyerős szellőztető rendszerek alkalmazásával fűtési időszakban. A kutatómunka a Zehnder Magyarországi Képviseletének megbízásából készült. A vizsgálataimhoz épületenergetikai dinamikus szimulációs modelleket fejlesztettem ki. Az eredményeim megvalósításához a kutatómunka korábbi szakaszában Dr. Kassai Miklós egyetemi docens és Laith Al-Hyari PhD hallgató kísérletei által eredményül kapott hatásfok értékeket is felhasználtam.

A dolgozatban bemutatom a háromdimenziós épületmodell elkészítésére szolgáló SketchUp és a szimulációt megvalósító TRANSYS programokat. A bemutatás célja a programok használatának ismertetése és a reprodukálhatóság lehetővé tétele. A dolgozatban továbbá kitérek a programokban tapasztalt nehézségekre és a szimuláció alternatív megvalósításának módjára.

A szimuláció során 9 modellt készítettem, amely lehetővé tette a szellőztetési formák különböző éghajlaton történő kiértékelését. Az egyes modellek eredményeit a TRNSYS program segítségével grafikusan is ábrázoltam.

A szimulációból kinyert eredmények értékelését követően az ERV hővisszanyerős szellőztető rendszer bizonyult a legkedvezőbbnek, míg a természetes szellőztetés járt a legnagyobb veszteséggel.

szerző

  • Panyi Màtè
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kassai Miklós
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett