Regisztráció és bejelentkezés

Irodaépület villamosenergia fogyasztásának vizsgálata és napi fogyasztási profilok megállapítása idősoros adatok alapján

A teljes villamosenergia felhasználás nagyobb része nem ipari fogyasztásból származik. Az OECD tagállamok 2016-os villamosenergia fogyasztási adatai alapján a kereskedelmi- és középületek felelnek a tagállamokon belüli villamosenergia-fogyasztás 31,8 százalékáért, míg a lakossági fogyasztók a felhasználás 31,1 százalékáért. Habár az utóbbi fogyasztói csoport fogyasztásának növekedésének üteme a 2010 és 2016 közötti időszakban átlagosan negatív, vagyis a lakossági szektorban csökkenő tendenciáról beszélünk, addig a előbbi kategória fogyasztása enyhén növekvő jelleget mutat. Adott típusú épületek korábbi fogyasztási adatainak ismeretével lehetőség nyílik hatékonyabb épületüzemeltetési stratégia kidolgozására.

A kutatómunka célja okos mérőkkel gyűjtött adatsorok feldolgozása és elemzése irodaépületek esetén azért, hogy jobban megismerjük a villamos energiafogyasztás menetrendjét, az irodai fogyasztás sajátosságait, időbeli alakulását, összefüggéseit. A konkrét vizsgálatot egy esettanulmány keretében végzem, melynek alapját egy konkrét irodaépületben végzett egész éves villamosenergia fogyasztási mérések képezik.

Az épületben kiépített mérőrendszer és a rendelkezésre álló adathalmaz lehetővé teszi a villamos összfogyasztáson felül egyes alrendszerek (épületrészek), a klímaberendezések fogyasztásának és a tetőre elhelyezett fotovoltaikus rendszer által termelt villamos energiának az elemzését is. A rendelkezésre álló adatokból létrehozott villamosenergia-felhasználási profil alapját képezheti további kutatómunkának, melynek célja az irodaépületek általánosítható sajátosságainak meghatározása, emellett célom az is, hogy a kidolgozott módszer adaptálható legyen további épülettípusokra is.

Irodalom:

1. International Energy Agency: Electricity Information 2018: Overview

2. Tak-chung Fu: A review on time series data mining

3. Kristine O’Rielly: The need for better energy monitoring within industry

szerző

 • Tóth Ákos
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Csoknyai Tamás
  egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Dr. Horváth Miklós
  egyetemi adjunktus, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett