Regisztráció és bejelentkezés

Hő- és anyagátadás víz párolgásánál

Folyadékfelszín felett gázt áramoltatva a két közeg határán diffúzió jön létre a koncentráció-határrétegben, melyet a koncentráció-gradiens és az anyagátadási tényező határoz meg. A párolgás során a vízgőz a víz felszínéről diffundál a gázba, a fordított irányú diffúzió elhanyagolható.

Párolgás során egyszerre valósul meg hő- és anyagátadás. Kritériális egyenleteket felhasználva különböző áramlási állapotokra, a folyadékfelszín és a levegő közötti hőátadási tényező meghatározható. Hő- és anyagátadás analógiájával, bizonyos feltételek mellett a hőátadási tényezőből az anyagátadási tényező számítható. A számított értékek összehasonlíthatóak a mérési eredményekből kapottakkal.

A mérések során különböző áramlási és hőmérsékletviszonyok között vizsgáltam a párolgás jelenségét. Számos mérést végeztem, mellyel bővítettem a már korábban a Tanszéken megállapított, a párolgás sebességét leíró dimenziótlan összefüggések értelmezési tartományát. A későbbi mérési eredmények kiértékeléséhez egy alkalmazást fejlesztettem ki.

[1] E. Sartori: A critical review on equations employed for the calculation of the evaporation rate from free water surface. Solar Energy 68 (1), pp. 77-89, 1999.

[2] M. M. Shah: Improves method for calculating evaporation from indoor water pools. Energy and Buildings 49, 2012, pp. 306-309

szerző

  • Sebesi Viktória
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Poós Tibor
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom