Regisztráció és bejelentkezés

Forgódobos regeneratív hővisszanyerő berendezés hatásfokának vizsgálata különböző üzemeltetési körülmények esetén

A kutatás célja a regeneratív forgódobos hővisszanyerő berendezésekben lejátszódó légállapotváltozási folyamatok, és az üzemeltetési körülmények hatásfokra gyakorolt hatásának elemzése állandó térfogatáram mellett.

A dolgozat első felében a célom egy EVENTUS gyártmányú regeneratív forgódobos hővisszanyerő berendezés hatásfokának meghatározása kísérleti mérésekkel irányított üzemi körülmények mellett, valamint az így kapott értékek összevetése az irodalomban széles körben elfogadott, Simonson-Beasant numerikus modell segítségével szimulált értékekkel.

A dolgozat második felében a numerikus modell megfelelő illesztése és validálása után lehetőség nyílik a tanszéki laboratóriumi hővisszanyerő mérőállás által biztosítható mérési tartománynál szélesebb határok között is vizsgálni a hővisszanyerő hatásfokát, valamint az üzemeltetési paraméterek hatásfokra gyakorolt hatását.

A kutatási munkámban különböző éghajlatú városok több éves, nagyfelbontású időjárásadatait feldolgozva pontos becslést adok a hővisszanyerő berendezés átlagos éves hatásfokára, majd az így számított éves hatásfokok és a városok földrajzi helyzete közötti kapcsolatot vizsgálom.

Az így kapott adatokat felhasználva összehasonlítom a berendezés átlagos becsült éves hatásfokait eltérő üzemeltetési paraméterek mellett, különböző éghajlatokon.

szerző

  • Poleczky László
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kassai Miklós
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett