Regisztráció és bejelentkezés

Fogyasztói magatartás modellezése az épületgépészeti rendszerekben

Napjainkban fontos szerepet játszik a fenntarthatóság, ezzel párhuzamosan az energiahatékonyság fogalma. Az energia jelentős hányadának végfelhasználói lakó-, és irodaépületek. Az ezredforduló óta a kutatási és fejlesztési tervek száma megnőtt az épületek energiafelhasználás-csökkentésének témájában. Az épület fizikai tulajdonságai, mint például a falszerkezet, üvegezés, elhelyezkedés, vagy tájolás jelentősen befolyásolják az energiafelhasználást, de a gyakorlat azt mutatja, gyakran szignifikáns a különbség van a tervezett és a tényleges felhasználás között.

Az energiafelhasználásra kiható fogyasztói magatartás, mint például a termosztát állítása a kényelemérzetnek megfelelően, világítás fel-, vagy lekapcsolása, árnyékolók állásának változtatása, helyváltoztatás épületen belül stb. kulcsfontosságú elemek az épület tényleges energiafelhasználásának előrejelzéséhez, optimalizálásához.

A fogyasztói magatartás hatását az energiafelhasználásra már közel 40 éve kutatják, ekkor jelentek meg az első publikációk a témában. A 2000-es évek elején, az energiahatékonyság jegyében kísérletet tettek a felhasználók szokásainak számszerűsítésére, modellek felállítására. Az idegen nyelvű szakirodalom mára több, mint 300 publikációt tart számon occupant behavior témában. Ezzel szemben magyar nyelvű cikkek, magyar szerzők nem szerepelnek az irodalomjegyzékben.

Dolgozatom fő célja tehát összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket fogyasztói magatartás témában, valamint bemutatni, és összehasonlítani a már létező modellezési módszereket, amelyekkel megközelítőleg pontos előrejelzést lehet biztosítani az épületek energiafogyasztására.

szerző

  • Polgár Eszter
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szánthó Zoltán
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék