Regisztráció és bejelentkezés

Szennyvízcsatorna-rendszerek optimális üzemeltetésének modellezése

Tavalyi TDK dolgozatomban a dabasi szennyvíztisztító telep optimalizálási feladataival foglalkoztam. A telep jelenleg hidraulikailag és a beérkező szerves anyag tartalom szempontjából is a méretezési állapot felett üzemel. A kiterjedt síkvidéki szennyvízcsatorna hálózatban számos átemelő akna található, amelyek önmagukban jelentős tároló térfogatot jelentenek. A működés optimalizálásának alapgondolata, hogy a telepre érkező szennyvízcsúcsokat az aknák tárolókapacitásának kihasználásával levágjuk, és mindeközben minimalizáljuk a szivattyúzási munkát.

Korábbi TDK munkámban kidolgoztam a csatornarendszer hidraulikai modelljét. A hidraulikai egyenletek megoldása előtt meghatároztam a hálózat döntési modelljét, amelynek célfüggvénye a szivattyúzási munka minimumának keresése. A tisztítási és lebontási folyamat sikere érdekében feltételként szabtam meg, hogy a tározóban a szennyvíz tartózkodási ideje összességében közelítse meg a lebontáshoz szükséges időtartamot. A döntési modell részét képezik még a mellékfeltételek, amelyek a szennyvíztározók korlátos befogadóképességét, kapacitását jelentik. Az ezek figyelembe vételével felírt hálózati döntési modell megoldásával előállítható a rendszer optimális üzemmenetének első közelítése.

Jelen dolgozatomban a hidraulikai egyenletek megoldásával és a szivattyú munkapontok illesztésével foglalkozom. A rendelkezésre álló szennyvízhozam adatok alapján meghatározom a szivattyúk üzemeltetésének optimális menetrendjét, amivel egyszerre érhetjük el a szennyvíztelep csúcsterhelésének csökkentését és a rendszer villamosenergia-felhasználásának csökkentését. A korábbi mérési adatok alapján előre jelzettet meghaladó szennyvízhozamokat a rendszer szabályozása az optimálistól eltérő térfogatáramokkal kezeli, azonban a tervezett öntanuló üzemmód az új hozam-adatok alapján képes lesz az optimális térfogatáram-menetrend újraszámítására.

szerző

 • Papp Klaudia
  Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Garbai László
  egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Jasper Andor
  tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Jutalom