Regisztráció és bejelentkezés

Hurkolt távfűtő hálózatok üzemeltetése

Az európai energetikában a nagyvárosok hőellátásában kitüntetett szerepe van a távfűtésnek. A távfűtések kiterjedt csőhálózattal rendelkeznek. A csőhálózatok hidraulikai vizsgálata, a hidraulikai optimum, az optimális szivattyú-munkapont beállítása a hálózatok üzemeltetésének egyik kulcskérdése. A csőhálózatok egy része úgynevezett sugaras, másik része hurkolt topográfiájú. A hurkolt hálózatok üzemeltetése bonyolultabb, a kialakuló áramlási kép a fogyasztói igények változása miatt általában labilis. Kutatásaimban elemezem a hurkolt és sugaras hálózatok hidraulikai analízisének módszereit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a hurkolt hálózatok hidraulikailag előnyösebbek, mint a sugaras hálózatok. Jelen dolgozatomban az egy kört tartalmazó távfűtő hálózatok hidraulikai analízisének módszerét mutatom be. Az ilyen típusú hálózatra célfüggvényeket fogalmazunk meg, és a célfüggvény minimalizálásával határozzuk meg az áramlási képet. Az egyik célfüggvény az áramlási munka minimálását fogalmazza meg. A másik célfüggvény a betáplált energia minimumát célozza. A két célfüggvény megoldásával kapott áramlási kép különbözik egymástól. Dolgozatomban mindkét célfüggvény megoldásával foglalkozom.

A Kirchhoff-törvények, a csomóponti egyenletek és a hurokegyenletek speciális felírásával és megoldásával meghatározom a kör hidraulikai végpontját és ezen belül a hidraulikai végpontban elhelyezkedő fogyasztó ellátásának arányát. Bizonyítom, hogy különböző megoldást adnak a célfüggvények. Az elméletileg gazdaságosabb üzemeltetést a betáplált energia minimalizálásával nyert áramlási kép biztosítja.

szerző

 • Bengery Eszter
  Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Jasper Andor
  tudományos segédmunkatárs, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Dr. Garbai László
  egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett