Regisztráció és bejelentkezés

Gázmotor és távfűtő rendszerek hidraulikai köreinek illesztése, üzemmódok optimalizációja

A dolgozat célja, a körmendi távfűtőhálózat és gázmotor kapcsolatának vizsgálata rendszerelméleti eszközök segítségével. Elsőként jellemzem a gázmotorok szerepét a hazai távhőszolgáltatásban, bemutatom a téma aktualitását.

Csoportosítom a gépészeti rendszereket rendszertani szempontok szerint. Megállapítom a körmendi távfűtő hálózat és a gázmotor hidraulikai és hőtechnikai kapcsolatát, és beillesztem a rendszerelmélet fogalmi és módszertani rendjébe. A dolgozatban elvégzem a gépészeti rendszer hidraulikai analízisét, tehát felírom annak csomóponti és hidraulikai egyenleteit, ezzel megadva a további számítások alapjait.

A primer és szekunder rendszer termikus és hidraulikus paramétereit figyelembe véve megalkotom a rendszer döntési modelljét.

A dolgozat elsődleges célja előkészíteni egy további kutatást, melyben a gázmotoros rendszer mérési adataira támaszkodva felírok egy műszaki-gazdasági célfüggvényt és rendszer optimalizációt hajtok végre diszkrét dinamikus programozás segítségével.

szerző

  • Molnár Krisztián
    épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Garbai László
    egyetemi tanár, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett