Regisztráció és bejelentkezés

Passzívház gépészeti rendszerének értékelése

Passzívház gépészeti rendszerének értékelése

Weeber András Tamás BSc IV. évf.

e-mail: wbandos@gmail.com

Konzulens: Goda Róbert egy. tanársegéd

e-mail: goda@epgep.bme.hu

A dolgozatban Budapest első minősített passzívházát mutatjuk be részletesen. Ez az építkezési forma a nyugat-európai hódítása után egyre népszerűbbé válik hazánkban is. A német szabvány bemutatásán és néhány tévhit eloszlatásán túl arra törekszünk, hogy rámutassunk, mire kell leginkább figyelemmel lennünk a gyakorlatban a tervezés és kivitelezés során. Ennek megfelelően ismertetjük az elengedhetetlenül szükséges PHPP számítás elvégzésének módját és hasznát, valamint a kivitelezés során felmerült kérdéseket boncolgatjuk. Összehasonlítjuk a PHPP-t és az alacsony energiás házakra vonatkozó magyar szabványokat.

A dolgozat fő témája a ház gépészetének bemutatása. Látni fogjuk, hogy passzívház építésekor nem valami földtől elrugaszkodott, nehezen érhető és bonyolult gépészetet kell kitalálni. Éppen ellenkezőleg, ha passzívházat építünk, akkor jóval egyszerűbben elégíthetjük ki a fennálló fűtési-; és hűtési igényeket, ugyanis azokat minimálisra csökkentettük. A kétszintes épületben a fűtési és használati meleg vizet talajszondás hőszivattyú állítja elő, a megfelelő hőmérséklet biztosítása mennyezeti fűtés- és hűtéssel történik, az emeleten fan coilok rásegítésével. A viszonylag egyszerű gépészeti rendszer PLC vezérléssel van ellátva, automatizálás és információszerzés érdekében. Bemutatjuk, hogy a PLC vezérelt gépészet hogyan optimalizálja a lakótérben a hőmérsékletet, valamint a szellőztetést a külső légállapot függvényében anélkül, hogy emberi beavatkozásra volna szükség. Ehhez 8 különböző hőmérő adatait használja fel analóg bemeneti jelként, és utasításokat ad a szivattyúknak, a hőszivattyúknak és a rendszer egyéb (pl. biztonsági) elemeinek. Az elméleti működésen túl bemutatjuk a fogyasztásmérőkkel rögzített eredményeket, ugyanis a rendszer naplózza a házban felhasznált energia és víz mennyiségét is. Mindezek azért is hasznosak a tulajdonosnak, mert a ház 11 db kis önálló apartmanra van felosztva, melyekben albérlők laknak, és kiadási szempontból ezek igen fontos információk.

A dolgozatban megvizsgáljuk azt is, hogy a bemutatott házban alkalmazott módszerek és választott berendezéseken kívül milyen lehetőségeink vannak még; melyek azok, amelyek gazdasági szempontból optimálisak és melyek azok, amelyek inkább az új dolgok iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű, de anyagi szempontokat kevésbé figyelembe vevő beruházóknak ajánlottak. Megpróbáljuk elhatárolni egymástól az energiatudatos gondolkodás során a racionális és a már inkább „hobbi” szintű döntéseket.

Irodalom:

- Wolfgang Feist (2007): PHPP (PASSZÍVHÁZ Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Osztrák-Magyar Kft, Gödöllő)

- Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, 2011.

- NegaJoule kutatási projekt

- Odyssee

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

szerző

 • Weeber András Tamás
  energetikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Goda Róbert
  egyetemi tanársegéd, (külső)
 • Weeber László
  ügyvezető, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom