Regisztráció és bejelentkezés

Épületek szoláris hőnyereségének vizsgálata

Épületek szoláris hőnyereségének vizsgálata

Horváth Miklós MSc I. évf.

e-mail: horvath.miklos@eszk.org

Konzulensek:

Szánthó Zoltán, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

e-mail: szantho@egt.bme.hu

Talamon Attila, Szent István Egyetem

e-mail: talamon.attila@gmail.com

Ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40%-át épületekben használják fel, ennek az energiamennyiségnek körülbelül kétharmada fűtésre és hűtésre fordítódik. A hazai épületállomány az EU átlagnál rosszabb állapotban van, ezért is szükséges átalakításuk és korszerűsítésük. Az épületek korszerűsítésével a fűtési igény csökken, így egyre nagyobb szerepet kap fűtési idényben az aktív és passzív napenergia hasznosítás. Az energiafelhasználás csökkentéséhez fontos tényező továbbá az épületek hűtési igényének csökkentése, melyre jó lehetőség a nyári szoláris hőterhelés minimalizálása.

A tervezéshez szükséges a szoláris energiaáram közelítő becslése, azonban ennek meghatározása csak közelítő számítások állnak rendelkezésre. A napsugárzási intenzitás tervezési, méretezési értéke Magyarországon statikus módon és 45°-os intervallumokkal veszik figyelembe. Ez a statikus tervezési módszer nem elégséges a kis energiafelhasználású, és közel nulla energiaigényű épületek tervezésénél, hiszen megnő a nyereségáramok jelentősége a hőburok hőellenállásának növekedésével. Mindenképpen dinamikusabb, részletesebb számítási módszerre van szükség.

A dolgozatban nappálya modell megalkotásával és a sugárzási teljesítmények közelítő becslésével meghatározható a szoláris nyereség tervezési értéke. Ezen értékek felhasználásával lehetőség nyílik az épületek szoláris nyereségének pontos meghatározására. Alacsony, vagy közel nulla energiafelhasználású épületek esetében feltétlenül maximalizálnunk kell a téli hőnyereséget, miközben valamilyen megoldással csökkenteni kell a nyári hőterhelést. A dolgozatban különböző tájolású üvegfelületekhez olyan rögzített árnyékoló felületek geometriai paraméterei kerülnek meghatározásra, amelyek az épület minimális éves energiafelhasználását eredményezik. Az elméleti számítás során megkapott eredmények összehasonlításra kerülnek a járatos méretező programok eredményeivel; ezáltal képet kapunk ezek számítási megbízhatóságáról.

Irodalom:

1. Naplopó Kft.: Napenergia-hasznosítás tervezési segédlet. Budapest, 2008.

2. Horváth Miklós: Szakdolgozat: Irodaépület egyik szintjének gépészeti tervezése és energetikai értékelése. Budapest, 2012.

3. URL: http://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass

4. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148109004443

5. URL: http://www.volker-quaschning.de/downloads/ISES1995.pdf

6. MSZ-04-140-4:1978 szabvány

szerző

 • Horváth Miklós
  épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szánthó Zoltán
  egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék
 • Talamon Attila
  , Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett