Regisztráció és bejelentkezés

Erőmű gazdasági értékelése termodinamikai modell alapján

Új villamosenergia-termelő kapacitások – erőművek – létesítése jelentős tőkebefektetés mellett végbemenő, gyakran elhúzódó beruházások. Emiatt a végleges döntéshozók munkájának megkönnyítése céljából részletes és alapos gazdasági számítások/elemzések elvégzése szükséges, melyek alapján megfelelő pontossággal becsülhető a jövőbeni projekt sikeressége.

Kutatásom célja, hogy szakirodalmi források felhasználása mellett kifejlesszek egy olyan – Fortran programnyelven íródó – algoritmust, mely a kereskedelmi forgalomban kapható Cycle-Tempo hősémaszámító programmal dinamikus adatkapcsolatot létesítve ad automatikusan főterv szintű költségbecslést adott erőmű típus – elsősorban konvencionális hőerőmű – esetén. A költségbecslés alapját az erőmű termodinamikai modellje képezi. A beruházás költségei az erőművi hősémában szereplő főberendezések (kazán, turbina, szivattyú, stb.) jellemzői paraméterein keresztül kerülnek meghatározásra. A létesítmény üzemeltetési költségkomponensei (üzemanyag, munkaerő költsége, stb.) pedig a bekerülési költségek és egyéb elméleti összefüggéseken keresztül kerülnek megbecslésre.

Dolgozatomban egy konkrét esettanulmányon keresztül (Láng-BBC 215 MW-os blokk) mutatom be az elkészített szoftver működését, valamint részletes használati útmutatót adok, amely segítségével a Cycle-Tempo melett futó kiegészítő program bárki számára használhatóvá válik.

Az automatizált eljárás eredményeként a felhasználó kész – a korábbiakban említett pontossági osztályba sorolandó – költségbecslést kap kézhez tetszőlegesen megadott gazdasági környezet mellett mind beruházási, mind üzemeltetési szempontokat tekintve a projekt megtérülési vizsgálatával egyetemben.

Irodalom:

1. R.Turton, R. C. Bailie, W. B. Whiting, J. A. Shaeiwitz, D. Bhattacharyya: Analysis, synthesis and design of chemical process – Fourth Edition, Pearson Education, USA, ISBN 13:978-0-13-261812-0 (2012).

2. A. Bejan, G. Tsatsaronis, M. Moran: Thermal design and optimatization, John Wilay and Sons Inc., ISBN 0-471-58467-3 (1996).

3. J. Xiong, H. Zhao, C. Zhang, C. Zheng, P. B. Luh: Thermoeconomic operation optimization of a coal-fired power plant, State Key Laboratory of Coal Combustion – Huazong University of Science and Technology, Wuhan; Department of Electrical and Computer Engineering – University of Connecticut, Storrs, USA, CT 06269-2157 (2012)

4. A. G. Memon, R. A. Memon, S. Qureshi: Thermo-environmental and economic analysis of combined cycle power plants regression modelling and optimization, Department of Mechanical Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, Pakisztán

szerző

  • Poszavecz Roland
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Groniewsky Axel
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett