Regisztráció és bejelentkezés

Erőmű viselkedésének leírása neurális háló segítségével

Az iteratív eljáráson alapuló, erőműiparban használt hősémaszámítás nagy számítási kapacitást képes lekötni hardver oldalon, valamint időigényessé válhat, különösen bonyolult erőművi rendszerek esetén. Ez a számítás pontos rendszerismeretet, továbbá rengeteg paramétert igényel. Dolgozatomban egy olyan neurális hálót alkottam meg, amely 0,95 feletti determinációs együttható mellett képes kiszámítani egy szuperkritikus szénerőmű nettó villamos hatásfokát csupán a létesítmény néhány üzemi paraméterét (megcsapolási nyomások, tápvízhőmérséklet stb.) figyelembe véve. Az előbb említett gépi tanulási módszer analitikus egyenletek helyett súlymátrixokkal, és eltolásvektorokkal írja le a magyarázó változók és az eredményváltozó közötti kapcsolatot, emiatt első közelítésben nem igényli a vizsgált rendszer viselkedésének pontos ismeretét, azonban a magyarázó változók megválasztása, illetve a háló alkalmazási korlátainak definiálásakor nagyon is fontos műszaki megfontolások alapján dolgozni. A háló tanításához használt adatsort egy általam CycleTempo-ban megalkotott termodinamikai modell segítségével hoztam létre. A háló architektúra optimalizálását a modellstruktúra, az átviteli függvények változtatásán, illetve az adatsor különböző transzformációin keresztül hajtottam végre. Munkám során megkíséreltem egy módszert kidolgozni a háló bemeneti adatainak csökkentésére úgy, hogy a háló becslőképessége csak minimális mértékben sérüljön. Végül a vizsgált hálóarchitektúrák és magyarázó változók közül statisztikai értékelés alapján kiválasztottam azt a kombinációt, mely a lehető legkisebb komplexitás mellett szolgáltatja a legpontosabb hatásfok predikciót.

szerző

  • Illés Dávid Károly
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Groniewsky Axel
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

II. helyezett