Regisztráció és bejelentkezés

Az elöregedő európai erőműpark hatásai

Az elöregedő európai erőműpark hatásai

Az energetika területén végzett tanulmányaim során az energiaellátás rendszerének számos kérdésével találkoztam, s mégis ritkán fogott el az érzés, hogy valami új, igazán aktuális probléma feltárására nyílik lehetőségem. Amikor betekintést nyertem az európai erőműpark összetételébe és az energiapiac működésébe, egy igen szembetűnő tényezőkét fedeztem fel az elöregedett erőművek hangsúlyos szerepét, gazdasági jelentőségét. Az öreg erőművek üzeme által képviselt kockázatot ellátásbiztonsági szempontból, termelésből való kiesésüket a villamosenergia árakra gyakorolt hatás szempontjából találtam kiemelkedően figyelemreméltónak. Dolgozatomban körüljárom az ellátásbiztonság fogalmát, és a villamosenergia ellátás biztonságának forrásoldali tényezőit. Bemutatom az európai erőműparkot, és csoportosítom azt, különös tekintettel az elöregedő erőművekre. Végül egy becslést adok arra nézve, hogy az elöregedett erőművek üzeme hosszú távon hogyan befolyásolja a villamosenergia ellátás biztonságát illetve költségét.

Irodalom:

[1] Dr. Bihari Péter; Dr. Gróf Gyula; Dr. Gács Iván; Stróbl Alajos: (2008) Power plant efficiency data for an electrical energy market model technical report

[2] ENTSO-E: (2006) Statistical Yearbook 2006

[3] Dobos Edina: (2010) Az energiaellátás biztonságának elméleti kérdései

[4] Eurostat: (2014) Total gross electricity generation

[5] ENTSO-E: (2013) MEMO-2012

szerző

  • Ginter Ádám
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Both Soma
    tudományos segédmunkatárs, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom