Regisztráció és bejelentkezés

Mikro-gázturbina tüzelőterének numerikus szimulációja

Napjainkban mind a repüléstechnikában mind pedig az energia termelésben nagy szerepük van a gázturbináknak. Az energiatermelésben többfajta gázturbinát is alkalmaznak, attól függően, hogy mekkora és milyen energia igényt kell kielégítenie. A kisebb energia igények fedezésére gyakran alkalmaznak mikro-gázturbinákat. A dolgozat során a Capston C30 típusú mikro-gázturbina égőterével foglalkozok.

A gázturbinák égőtér utáni hőmérséklete nagy hatással van azok hatásfokára, ennek a hőmérsékletnek azonban felső határt szab az anyagtechnológia. Ezért fontos pontosan tudni a tüzelőtér utáni hőmérséklet, nyomás és áramlási viszonyokat, illetve a tervezés során törekedni kell ezek minél homogénebb eloszlására.

Ezen jellemzők pontos meghatározása nem egyszerű feladat, és a kísérleti úton való megismerés mind az anyagköltségek, mind pedig a megmunkálási költségek miatt nagyon magas. Ezért ezek meghatározására numerikus szimulációkat szoktak alkalmazni. Ezek a numerikus módszerek a komplex, többfázisú áramlási tér, maga az égést leíró egyenletek összetettsége, továbbá az összetett hőátadási, hővezetési és hősugárzási problémák miatt bonyolultak, de kellően pontos adatokat tudnak szolgáltatni, relatív olcsón. A dolgozat során egy Capstona C30 mikro-gázturbina tüzelőterét modelleztem CFD szoftver segítségével és a modellen különböző üzem állapotokat vizsgáltam.

szerző

  • Balogh Nándor
    Gépészmérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Józsa Viktor
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék