Regisztráció és bejelentkezés

Komplex energetikai rendszermodellezés többváltozós optimalizálási eljárások

Komplex energetikai rendszermodellezés többváltozós optimalizálási eljárások segítségével

Lipcsei Gábor MSc II. évf.

e-mail: gab.lipcsei@gmail.com

Konzulens: Dr. Bihari Péter, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

e-mail: bihari@energia.bme.hu

Egy ország energetikai jövőjének a tervezését igen sok tényező határozza meg. Alapvetően egy hétköznapi döntés meghozatalához is általában több tényezőt kell figyelembe venni. Az ilyen hétköznapi döntéseket könnyedén meg tudjuk hozni, ha átlátjuk a helyzetet, figyelembe vesszük a tényezőket, mérlegelünk és döntünk. Egy komplexebb problémánál esetleg már felsorakoztatjuk az előnyöket és hátrányokat, hogy segítsük az átláthatóságot. Egy ország energiamix célszámainak a meghatározása azonban már bonyolultabb feladat.

A dolgozat keretében egy energiamix optimalizáló rendszer felépítését írom le, ami figyelembe veszi a műszaki lehetőségek korlátait és az ország földrajzi adottságait. Megkísérlem ezt a modellt alkalmazni kisebb volumenű, régiós, kistérséges nagyságrendekben is, ezzel mintegy mankót kínálva a racionális döntéshozatalhoz.

Az ilyen problémák matematikai modellezéséhez több módszert találtak ki. A különböző megközelítések más-más bonyolultsági fokkal rendelkeznek, amelyek a döntési modell felállításánál jelentős eltéréseket adhatnak. A többváltozós és multikritériumos optimalizálási eljárások esetében fontos definiálni az egyes változók sajátosságait, korlátozásait. A többszempontú döntéselmélet esetében pedig a különböző elvárások egymáshoz való viszonyait, fontosságát, megengedhetőségét. Az energiarendszer leírásához a komplex rendszerszintű modellezés eszközeit használom. Ebben a keretrendszerben építem fel a modellemet az alapvető energetikai rendszerigények, illetve a műszaki-technológiai korlátok figyelembevételével. A működő modell később használható egy lehatárolt terület energetikai elemzésére.

Már léteznek különböző kutatások ahol a több szempontú modellezést energiamix szcenáriók értékeléséhez használták fel, illetve olyanok is, amiben egy szempont szerint optimalizálták Magyarország energiamixét a jövőre nézve, azonban a két irányzatot még nem egyesítették. A dolgozatban két módszert kívánom egyesíteni, amiben több szempont szerint optimalizálom az ország energiamixét, és vizsgálom majd a modell alkalmazhatóságát kisebb régiós, kistérségi méretekben is.

csatolmány

szerző

  • Lipcsei Gábor
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Bihari Péter
    egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

I. helyezett