Regisztráció és bejelentkezés

Tüzelőanyag-cella rendszerbe illesztése

Tüzelőanyag-cella rendszerbe illesztése

Készítette: Bálint Noémi, Bsc IV. évfolyam

e-mail: balintnolyszi@gmail.com

Konzulens: Dr. Zsebik Albin, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

e-mail: zsebik@energia.bme.hu

Egy létező magyarországi szálloda energiafogyasztás adatainak felhasználásával egy már forgalomban lévő tüzelőanyag-cella kiválasztása és rendszerbe illesztése a dolgozatom célja.

Ehhez a megszerzett több évre visszamenőleg beszerzett információkból bázisértékek képzése, valamint az épületegyüttes tartamdiagramjának felvétele szükségeltetik. Ebből számíthatóvá válik a fűtési- és hűtési igény tekintetében a várható energia-felhasználás. Továbbá vizsgálom, hogy egy tüzelőanyag-elemgyártó cég által ajánlott berendezés milyen bemenő paraméterek mellett elégíti ki a rendszerem igényét, illetve a szükséges változtatások esetén további alternatívákat keresek a gazdaságosabb megvalósításra. Számításaim során különös figyelmet fordítok arra, hogy az általam javasolt cella minél nagyobb kihasználási óraszámban tudjon hozzájárulni a villamos-energia, fűtési és HMV igény kielégítéséhez.

Továbbá dolgozatom tárgyát képezi a tüzelőanyag-cella beépítéséhez szükséges rendszerbeli átalakítások feltérképezése, így például a kazánnal való soros, illetve párhuzamos kapcsolás lehetőségének bemutatása.

Irodalom:

Dr. Stróbl Alajos [2007]: Hidrogén az energiagazdálkodásban. ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft., Budapest

Wolfner András [2000]: Tüzelőanyag-cellák lakások és kórházak áramellátására. Természet Világa.

szerző

  • Bálint Noémi
    energetikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Zsebik Albin
    Egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

helyezés

Jutalom