Regisztráció és bejelentkezés

A kapcsolt energiatermelés lehetőségei a változó piaci környezetben

TDK dolgozatomban a magyar kapcsolt energiatermelést, annak múltját, jelenét és lehetséges jövőjét szeretném körüljárni. A kapcsolt energiatermelés során egyszerre állítunk elő hő- és villamos energiát. A megvalósítás oka roppant egyszerű: a villamosenergia-termelés során felszabaduló, további munkavégzésre alkalmatlan, jelentős mennyiségű hulladékhőt fel kell használni, amennyiben a közeli hőigények ezt megkívánják. A kapcsolt energiatermelés több előnnyel jár. Az egyik legfontosabb, hogy csökken a tüzelőanyag felhasználás ahhoz az esethez képest, ha külön termelnénk hő- és villamos energiát. Ebből következőleg a földgáz importfüggés is csökken. Fontos előnyeként szokták még emlegetni, hogy a károsanyag-kibocsátás is csökken, ezen belül is a szén-dioxidé.

Munkám elején feltárom, hogyan épültek ki hazánkban a kapcsoltan termelő egységek, mi tette lehetővé elterjedésüket, hogyan hatott és hat egymásra kölcsönösen a távhőrendszer és a kapcsolt energiatermelés. A dolgozat további részében bemutatom a jelenlegi helyzetet, hiszen a jogszabályváltozások, a kapcsoltan termelők KÁT kasszából való kivételét követően meglehetősen nehéz viszonyok között találták magukat ezek a vállalatok, különös tekintettel a kis teljesítményű egységek, melyek dolgozatom további részét képezik. Ezek közül kiemelkedőek a gázmotorok, hiszen az elmúlt két évtizedben nem elhanyagolható mértékű kapacitás épült ki ezek segítségével, az előállított távhő több, mint hetven százalékát is gázmotorokkal termelik meg. Kis teljesítményük miatt azonban nem tudnak a piacra belépni, ezért komoly veszély fenyegeti ezeket az egységeket a működtetésük szempontjából. Megoldást jelenthet számukra egy ún. virtuális erőműbe való tömörülés. A virtuális erőmű több kisebb egységből áll – akár az ország különböző részeiből –, melyet egy vállalat fog össze, a villamosenergia-piacon így egy virtuális erőműként jelennek meg. Dolgozatomban részletesen vizsgálom ezt a témakört. Befejezésül megemlítek néhány külföldi példát, valamint megpróbálom felkutatni a jövőbeni lehetőségeket, figyelembe véve az Európai Unió által tervezett, új energiahatékonysági direktívát, mely hazánkban is megoldást jelenthet a kapcsolt energiatermelés újbóli fellendítésére.

szerző

 • Egri Tamás
  energetikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Bihari Péter
  egyetemi docens, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
 • Rudolf Viktor
  , Anyagtudomány és Technológia Tanszék