Regisztráció és bejelentkezés

Huzathatás és aszimmetrikus sugárzás műszeres mérése

A technológia folyamatos fejlődésével, illetve a fiziológia, ergonómia, pszichológia és más-más tudományágakban megjelenő újabb és újabb fejlesztések és eredmények folyamatosan átértékelik az ember-épület-energia viszonyrendszert. Ezt a kapcsolatot ugyanis meglehetősen sok tényező befolyásolja, melyeknek együttes hatása gyakran nem ismert vagy igen nehezen megállapítható.

A komfortérzet fontos feltétele a hőkomfort, melynek megvalósulása érdekében ismerni kell az ezt befolyásoló tényezőket és ezen paraméterek változásának hatásait. A PMV modell szerint a zárt terekben kialakuló hőkomfortot hat paraméter befolyásolja:

- A levegő hőmérséklete;

- A levegő sebessége;

- A levegő relatív páratartalma;

- A közepes sugárzási hőmérséklet;

- A ruházat hőszigetelő képessége;

- Az emberi tevékenység.

A lokális diszkomfort paraméterek, a PMV modell kiegészítését jelentik. Ezek hatásmechanizmusát ismerjük, az együttes hatás viszont nem ismert.

Dolgozatom célja a huzathatás és a sugárzási aszimmetria együttes hatásának műszeres mérése.

Céljaim:

- A hőkomfort méréses értékelése a különböző huzathatás és sugárzsási aszimmetria mellett;

- A semleges hőkomforthoz tartozó paraméterek meghatározása.

szerző

  • Dobos Viktor
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • András Balázs
    doktorandusz, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést