Regisztráció és bejelentkezés

A hidraulikai előnykapcsolás

Dolgozatomban a szakirodalom alapján bemutatom az előnykapcsolást mint koncepciót; annak mindennapi alkalmazási lehetőségeit és előfordulási helyeit, az orvosi rendelő váróteremi protokolljától az erőművek energiahordozóinak elérhetőség, költséghatékonyság és fenntarthatóság szempontjából való priorizálásán keresztül a leggyakoribb épületgépészeti felhasználásához, a fűtés és használati melegvíz előállításának előnykapcsolásáig, majd részletezem az előnykapcsolásban működő HMV rendszerek működését és előnyeit.

A dolgozatom célja az elméletben működő, tisztán hidraulikai módszerekkel megoldott előnykapcsolás megfelelőségének mérésekkel való igazolása. Két teljes és egy harmadik, egyelőre mérsékelten sikeres méréssorozatot végeztem el. Az első méréssorozat egy üzemelő fűtési rendszeren sikertelen volt, mert a kiértékeléskor felismert hiányosságok miatt nem tudott kialakulni az előnykapcsolás.

A második sorozatban az első tapasztalatai alapján az Egyetem Stokes Laboratóriumának két padlófűtési körének hidraulikai előnykapcsolását vizsgáltam. Az előnykapcsolás a várt formában nem tudott megvalósulni, de az első mérés után a második méréssorozat ígéretesebbnek bizonyult. Részletezem a mérés eredményeit, majd összehasonlítom egy elméleti matematikai közelítéssel, amelyben a mérési eredményekből projekciós mátrix felhasználásával kiszámítottam a hidraulikai ellenállások nagyságát és az ez alapján számított térfogatáramokat összevetem a mért eredményekkel.

Bemutatom a szükséges következtetések levonása utáni harmadik mérési összeállítást, ahol már szinte az összes korábbi problémára sikerült megtalálni a megoldást, azonban ez a mérés átalakításokat igényel a Laborban, így egyelőre még nem valósult meg.

szerző

  • Tápai Flóra Ágnes
    Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szánthó Zoltán
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett