Regisztráció és bejelentkezés

HMV tároló méretezési módszertan fejlesztése

Az energia árának drasztikus növekedése, illetve a gáz energiaforrástól való függetlenedés érdekében a budapesti távhőszolgáltató vállalat alternatív energiaforrások bevonását tervezi. Ennek egyik lehetőségeként jelenleg geotermikus energia bevonásának vizsgálata folyik a kispesti távhő körzetben. Az alacsony hőfokszintű energia eredményes hasznosításának kulcsa a rendszer primer visszatérő hőmérsékletének csökkentése, hogy a geotermikus hőforrás a hőigények minél nagyobb hányadát legyen képes fogadni. A primer visszatérő csökkentésének legkézenfekvőbb eszköze a használati melegvíz termelés működésének átalakítása. Ehhez a hőközpontok kapcsolását és méretezését is újra kell gondolni. A jelenleg üzemelő hőközpontok használati melegvíz termelésének méretezését a 2003-2004-ben végzett méréssorozat feldolgozásából származó tartamdiagram szerint végezték el. A rendszerek üzemében tapasztalt, a tárolók valóságos, esetleg csak látszólagos túlméretezése a kapcsolás és a méretezés hibájára is visszavezethető lehet. A dolgozatban a 2003-2004-es adatok kerültek új szempontú feldolgozásra. A hőközpontok kapcsolásának kisebb átalakítása lehetővé teszi, hogy a hőcserélő és a tároló méretezésében hasznosítani lehessen a tároló rövid időtartamú csúcsfogyasztások közötti regenerálódását. A mérési eredmények új feldolgozásának eredményeként a méretezéshez jól használható, a tároló szükséges méretét a hőcserélő teljesítménye függvényében új méretezési logika szerint megadó görbéket dolgoztam ki. A kapcsolás javasolt, viszonylag egyszerű átalakítása a hőközpontot egyrészt képessé teszi az esetleges túlméretezés egyszerű kezelésére, másrészt új hőközpont tervezésekor a most kidolgozott méretezési összefüggés lehetővé teszi a tároló, vagy a hőcserélő méretének csökkentését. Ezzel szemben a jelenleg üzemelő rendszerben a tároló és hőcserélő mérete viszont adottságnak tekintendő. Ezeket ismerve az új méretezési módszert a meglévő hőközpontokra alkalmazva a hőcserélők túlméretezetté válnak, amit a szekunder oldal újbóli beszabályozását teszi szükségessé. A kisebb szekunder tömegáram kisebb primer tömegáram-igényt fog jelenteni, ami a primer visszatérő hőmérsékletének a csökkentését eredményezi és ezáltal megnő a lehetőség a geotermikus energia bevonására a primer fűtővíz előállításához.

szerző

  • Fehér Márton
    Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szánthó Zoltán
    egyetemi docens, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett