Regisztráció és bejelentkezés

Magyar néptáncosok biomechanikai vizsgálata: biomechanikai paraméterek változása képzettség függvényében

A táncosoknak foglalkozásukból adódóan rengeteg terhelés éri a testét, így kifejezetten nagy figyelmet kell rá fordítaniuk. Mérnökként javaslatokat tehetünk a táncosoknak a teljesítményük fokozására, valamint a sérülések kockázatának csökkentésére. Ehhez azonban kellő információval kell rendelkeznünk. Ezen ismeret megszerzéséhez a biomechanika számos eszközt nyújt, például mozgáselemzés, terhelések meghatározása, ízületi szögek mérése. Ezek alapján következtetéseket vonhatunk le, hogy minél behatóbban megismerjük a táncosokat érő megpróbáltatásokat.

Célom a hosszútávú kutatás folytatása, amely során a magyar néptánc elemeit és lépéseit vizsgálom. Jelen dolgozatban a képzettség hatását vizsgáltam a biomechanikai paraméterekre a kalocsai mars egy lépése során. A vizsgált biomechanikai paraméterek az inverz kinematikai (ízületi szögek, ezek mozgásterjedelme), és az inverz kinetikai (talajkontaktból származó reakcióerők) paraméterek voltak. A méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének Mozgáslaboratóriumában végeztem. A mozgásvizsgálathoz az OPTITRACK (NaturalPoint, Corvallis, Oregon, USA) optikai alapú mozgáskövető rendszert, valamint a BTS P6000 (BTS Bioengineering, Italy) páros erőmérő platformot használtam. A kutatásba 11 egészséges fiatal felnőttet vontam be. A vizsgált képzettségi szintek a hivatásos, az egyesületi tag, és a kezdő. Hipotézisem szerint a hivatásos táncosok nagyobb mozgásterjedelemmel lépik ki a vizsgált tánclépést, mint nem hivatásosok.

szerző

 • Molnár Cecília
  Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Pálya Zsófia
  PhD hallgató, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Dr. Kiss Rita
  egyetemi tanár, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

Jutalom