Regisztráció és bejelentkezés

Szociális robot visekedés modellje és szimulációja

TDK dolgozatunk célkitűzése a mai fejlesztési irányvonalaknak megfelelően egy emberekkel interakcióba lépő szociális robot viselkedési modelljének felépítése és parametrizálása volt. Ezen túl egy szimulációs programot is megvalósítottunk, amelyben az emberi felhasználó által megadott körülményekre az absztrakt élőlény modell megfelelő viselkedés mintázattal és érzelemszerű reakcióval válaszol.

Az ötlet az előző félévi Biomechatronikai modellezés és szimuláció tárgy keretein belül elvégzett projektfeladat továbbgondolásából, bővítéséből és fejlesztéséből származik. A feladat kiírásának megfelelően akkor szoftveresen megvalósítottunk egy egyszerűbb modellt, amely képes volt alapvető viselkedések szimulálására a bemenetek alapján.

A modellt implementáltuk egy szimulációs programban, melyet .Net környezetben Microsoft Visual Studio 2012 segítségével készítettünk el. Választásunk okát a környezet elterjedtsége és modularitása indokolta, valamint, hogy a későbbiekben lehetőséget biztosít fizikai bemenetek és kimenetek interfészeinek kialakítására.

A modell tartalmaz bemeneti-, kimeneti- és belső állapotváltozókat, amelyek fuzzy logika szerint vannak értelmezve, és közöttük a szakirodalom alapján saját magunk által felírt fuzzy relációs-mátrixok teremtenek kapcsolatot.

TDK munkánk további célkitűzése volt, hogy a robotika határterületét, az etológiai megközelítésű etorobotikát a mechatronika eszköztárával több mérnöki szempontból is megvizsgáljuk, és egy olyan modellt alkossunk, amely a későbbiekben széleskörűen alkalmazható lesz emberekkel interakcióba kerülő autonóm robotok viselkedésének modellezésére.

Célunk ezen felül ajánlást tenni a fizikai megvalósítás egyes elemeire is, melyek a modell működése szempontjából lényegesek. Ezen túl modellünk hatékony alkalmazásához szükséges az általunk definiált szabályrendszer pontos ismerete is, hogy a fizikai bemenetek és kimenetek kialakíthatóak legyenek.

Munkánkhoz felhasználtuk a Microsoft Visual Studio 2012 szoftvert, szimulációs programunkat pedig .Net környezetben készítettük el.

szerzők

 • Bálint Balázs
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak
 • Beregi Richárd
  mechatronikai mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Korondi Péter
  , Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Korcsok Beáta
  PhD hallgató, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

III. helyezett