Regisztráció és bejelentkezés

Dinamikus egyensúlyozó-képesség vizsgálata mérési adatok kiértékelésével

Az emberi egyensúlyozásra irányuló kutatások elsősorban állás vizsgálatára és a két lábon járás megismétlési pontosságára fókuszáltak. A hirtelen irányváltoztatás utáni egyensúlyozás kevésbé feltérképezett, a modellezéshez a mérési adatokból csak néhány paramétert számítanak.

A hirtelen irányváltoztatás utáni egyensúlyozás vizsgálatára a PosturoMed nevű eszközt használják. Az eszköz rugókon álló merev lapjának kitérítése, rögzítése, majd hirtelen feloldása után a merev lap mozgása csillapított szabad lengés, amikor a csillapítás a vizsgált személy egyensúlyozó képessége. A merev lap mozgásának műszeres rögzítése Zebris ultrahang-alapú CMS-10 MoCap rendszerrel történt.

Dolgozatomban fiatal, egészséges sportolók (birkózók, korcsolyázók, vitorlázók, kézilabdázók) egyensúlyozó képességét vizsgálom. Az egyensúlyozó-képesség jellemzésére az irodalomból ismert Lehr-féle csillapítási szám mellett új paraméterként a merev lap által a medio-lateralis és anterior-posterior irányban megtett út hányadosát, az irányultsági arányt vezetem be. Az így kapott jellemzők alkalmasak a sportolói csoportok, illetve a domináns és nem-domináns állások összehasonlítására a leíró statisztikák segítségével. További lehetőség a klaszteranalízis segítségével a különböző egyensúlyozási stratégiák (egyvonalas, körkörös, spirális pálya stb.) elkülönítése.

A dolgozatomban azonosított és számszerűen jellemzett egyensúlyozási stratégiák a limbikus rendszer jellemzése mellett más kutatás-fejlesztési területeken is, mint például a kétlábú robotok egyensúly-problémáinak megoldásánál is jól használhatók.

kulcsszavak: egyensúlyozó-képesség, hirtelen irányváltoztatás, PosturoMed, biped, poszturográfia, biomechanika, biomechatronika

szerző

 • Petró Bálint
  Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kiss Rita
  egyetemi tanár, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
 • Nagymáté Gergely
  PhD. hallgató, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

helyezés

I. helyezett