Regisztráció és bejelentkezés

Hőkezelés hatása funkcionális szintaktikus fémhabok tulajdonságaira

A kompozit fémhabok olyan hibrid szerkezetek, amelyek legfontosabb előnyei a kis sűrűség mellé társuló nagy fajlagos szilárdság és mechanikai energiaelnyelő képesség, termikus- és kémiai stabilitás elérése mellett.

Szerkezeti anyagként a kompozit fémhabok gyárthatósága, szilárdsága és tönkremeneteli folyamatának ismerete különösen fontos a tervezhetőség biztosítása érdekében. TDK munkánk fő céljai különböző, csővel körülölelt kompozit fémhabok gyártása és fejlesztése, a mechanikai tulajdonságok és tönkremeneteli módok feltérképezése kvázi-statikus zömítő vizsgálatokkal, fókuszálva a teherviselő képességre és az energiaelnyelésre. A fentiek teljesítéséhez és teljes megértéséhez kiterjedt mikroszerkezeti és mechanikai anyagvizsgálatokat, valamint ezek kritikus szemléletű kiértékelését végeztük el.

Kutatásunk során sikeresen gyártottunk AlSi12 mátrixú, duzzasztott agyagkaviccsal töltött funkcionális fémhabokat, AlMgSi0,5 alumínium ötvözetű, 50 mm átmérőjű és 5 mm falvastagságú csövekbe. A kompozit fémhab gyártást kisnyomású infiltrálással végezük el közvetlenül az alumínium csőbe, ezért a hőmérsékletmérés és a további öntési paraméterek beállítása kiemelt feladat volt.

A mechanikai vizsgálatok során négy különböző típusú mintát vetettünk nyomóvizsgálat alá: üres csövet, szintaktikus fémhabot, csőbe töltött illetve utólag csőbe helyezett, adott méretűre esztergált szintaktikus fémhabot. Vizsgáltuk továbbá a hőkezelés hatását a határrétegre pásztázó elektronmikroszkóppal és beépített energiadiszperzív spektroszkópiával, a cső fala és a mátrixanyag között, a csőbe töltött fémhab esetén.

Munkánk fő eredményeként kis költségű kompozit fémhabok viselkedésének jobb megértését tűztük ki, és a kompozit fémhabok szerkezeti anyagként való elterjedését alapozzuk meg.

szerzők

 • Kincses Domonkos
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Leveles Borbála
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Kemény Alexandra
  adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Kovács Dóra
  tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett