Regisztráció és bejelentkezés

Mikroszerkezeti változások 900 °C-on hőn tartott, majd alakított SAF 2507 típusú duplex korrózióálló acélban

A duplex korrózióálló acélok közel 50-50%-ban ferrites és ausztenites szövetszerkezetűek. A két fázis jelenléte kedvező fizikai és mechanikai tulajdonságokat eredményez. Hátránya, hogy a nagy ötvözőtartalom miatt hő hatására különböző másodlagos kiválásokkal kell számolni.

Korábbi kutatásaim során képlékenyen alakított, majd hőkezelt SAF 2507 típusú duplex korrózióálló acélt vizsgáltam. Jelen dolgozatban ugyanezen acéltípusban létrejövő tulajdonságváltozásokat tanulmányozom 900 °C-on hőkezelt, illetve 900 °C-on hőkezelt, majd alakított mintákon. A vizsgálat során célom megállapítani, hogy milyen folyamatok mennek végbe a makro- és mikroszerkezetben, és megtudni, hogy az alakítottság miként befolyásolja ezen folyamatokat.

A 900 °C-on hőkezelt mintát duó hengerállványon hengereltem. A próbadarabnál csak 11%-os alakítottságot tudtam elérni. Az igénybevétel hatására kereszt- és hosszirányú repedések is megjelentek. A repedéseket, szövetszerkezetet sztereó mikroszkóppal és metallográfiai vizsgálatokkal is tanulmányoztam. A mintákban hő hatására végbemenő folyamatok meghatározásához DTA-eljárást (differential thermal analysis) használtam. Ennek során a mintákat különböző felfűtési sebességek mellett hevítettem 1000 °C-ig. A kapott mérési eredmények alapján az átalakulások aktiválási energiáit Kissinger-féle módszer segítségével számoltam. A mintákban végbemenő átalakulások meghatározásához a vizsgálati eredményeket keménységméréssel (makro-és mikrokeménység mérés) egészítettem ki.

Jelenlegi eredményeim azt mutatják, hogy a 900 °C-os hőntartás elridegedést okoz a SAF 2507-es anyagnál, ami nagyrészt a σ-fázis megjelenéséhez köthető.

Irodalom:

1. Outokumpu: A nyerő ötletek anyaga, Outokumpu duplex korrózióálló acélok, Finnország, 2011

2. Pálfi N., Berecz T., Fábián R.: Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban hő hatására végbemenő átalakulási folyamatok vizsgálata, TDK dolgozat, Budapest, 2015

3. Pálfi N., Berecz T., Fábián R, Fazekas É.: Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban végbemenő átalakulási folyamatok vizsgálata, XXIV. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, Déva, 2016, pp. 347-350

szerző

 • Miskolcziné Pálfi Nikolett
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Berecz Tibor
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Dr. Fábián Enikő Réka
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

II. helyezett