Regisztráció és bejelentkezés

Képlékenyen alakított duplex korrózióálló acélban hő hatására végbemenő átalakulási folyamatok vizsgálata

Dolgozatomban különböző mértékben (10 ill. 60%-ban) képlékenyen alakított, SAF 2507 típusú duplex korrózióálló acélból készült mintákban hő hatására végbemenő átalakulási folyamatokat vizsgáltam különböző vizsgáló eljárásokkal. Vizsgálataimmal azt kutatom, hogy a képlékeny alakítás milyen hatással van a duplex acélokban hő hatására végbemenő átalakulási folyamatokra.

A duplex acélok a nagy ötvözőtartalom miatt kétfázisú (50-50%-ban ferrites és ausztenites) szövetszerkezettel rendelkező, korrózióálló acélok. Ennek előnye, hogy ezzel kihasználjuk a két fázis kedvező tulajdonságait, ami jobb fizikai és mechanikai tulajdonságokat eredményez (nagyobb folyáshatár, jobb alakíthatóság, hegeszthetőség és korrózióállóság). A nagy ötvözőtartalom hátránya, hogy hő hatására különböző másodlagos fázisok kiválásával kell számolni.

Az alakított mintákban a hő hatására végbemenő folyamatok átalakulási hőmérsékletének meghatározásához DTA (differential thermal analysis) eljárást használtam. Ennek során a mintákat különböző felfűtési sebességekkel hevítettem 1000 °C-ig. A kapott mérési eredmények alapján kirajzolt DTA-görbékről leolvashatóak az átalakulási hőmérsékletek (~530 ill. ~800 °C). Ugyanezen mérési eredmények alapján az átalakulások aktiválási energiáit is ki lehet számolni a Kissinger-féle módszer segítségével.

A fázisátalakulások beazonosításához az átalakulásokat jelző hőmérsékletek felett kevéssel hőn tartott, majd gyorsan lehűtött mintákat készítettem, amelyeken megfelelő metallográfiai mintaelőkészítés után optikai mikroszkópi és SEM/EBSD (scanning electron microscope / electron back scatter diffraction) vizsgálatokat végeztem. Az elsődleges eredmények arra utalnak, hogy a kisebb hőmérséklet az α'-, a nagyobb hőmérséklet pedig a σ-fázis kiválását jelzi.

csatolmány

szerző

 • Miskolcziné Pálfi Nikolett
  Energetikai mérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Berecz Tibor
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 • Dr. Fábián Enikő Réka
  egyetemi adjunktus, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett